Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Raamovereenkomst voor juridisch advies over EASA-gebouwen en aanverwante dienste...
Aanbestedende dienst:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Publicatiedatum op TED:
24/09/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
28/10/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
EASA.2020.HVP.09
Raamovereenkomst voor juridisch advies over EASA-gebouwen en aanverwante diensten
Het EASA is partij bij huurovereenkomsten voor een kantoorgebouw en parkeerruimte in Keulen (Duitsland) en kantoorruimte in Brussel (België). Het heeft juridisch advies en aanvullende ondersteuning nodig bij de behandeling van alle juridische kwesties die zich kunnen voordoen met betrekking tot zijn huursituatie en de gebouwen van het Agentschap. De aanbesteding is in twee percelen verdeeld. Bijstand is in het bijzonder vereist op het gebied van Duits (Perceel 1) of Belgisch (Perceel 2) commercieel eigendomsrecht, huurrecht, fiscaal recht in verband met huur, contractenrecht, precontentieuze en procesondersteuning.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
2
Kaderovereenkomst
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
675,000.00 EUR
79110000
Voorwaarden voor deelname
Inschrijving of een gelijkwaardig bewijs/certificaat (van minstens drie advocaten) waaruit de bekwaamheid/recht van beroep als advocaat voor de rechtbanken van Duitsland (Perceel 1)/België (Perceel 2) blijkt. Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
24/09/2020 00:00
28/10/2020 15:00
30/10/2020 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Juridisch advies over kantoren en aanverwante diensten van het EASA (Duitse wet)
Voor Perceel 1 is assistentie, advies en - indien nodig - vertegenwoordiging van het bureau vereist, met name op het gebied van het Duitse commercieel eigendomsrecht, het huurrecht, het belastingrecht met betrekking tot de huur, het contractenrecht, precontentieuze geschillenbeslechting en procesbegeleiding.
Perceel 2
Juridisch advies over kantoren en aanverwante diensten van het EASA (Belgisch recht)
Voor Perceel 2 is met name bijstand nodig op het gebied van het Belgisch commercieel vastgoedrecht, het huurrecht, het fiscaal huurrecht, het contractenrecht, precontentieuze en procesondersteuning.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 186-448081
Aankondiging van een opdracht
24/09/2020 00:00