Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Uitbreidingswerkzaamheden aan de campus van het EUIPO in Alicante
Aanbestedende dienst:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publicatiedatum op TED:
26/01/2021
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
01/03/2021
Status:
Afgesloten
Informatie
AO/012/20
Uitbreidingswerkzaamheden aan de campus van het EUIPO in Alicante
Het doel van deze aanbesteding is de gunning van een rechtstreekse opdracht voor de uitvoering van de uitbreidingswerken op de campus van het EUIPO, uit te voeren op basis van het project dat in de technische specificaties is opgenomen.
Werken
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Laagste prijs
2544000.00 EUR
2544000.00 EUR
45200000
ES521
Voorwaarden voor deelname
— inschrijving in een relevant handels- of beroepsregister afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de staat,— een specifieke vergunning die de ondernemer in staat stelt dit soort opdrachten uit te voeren in het land waar hij is gevestigd. De ondernemer aan wie de opdracht wordt gegund, moet vóór de ondertekening van het contract door de aanbestedende dienst het bewijs leveren dat hij is ingeschreven in het register van geclassificeerde contractanten en bedrijven (Registro de Contratista y Empresas clasificadas - REA).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
26/01/2021 00:00
01/03/2021 13:00
03/03/2021 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2021/S 017-037844
Aankondiging van een opdracht
26/01/2021 00:00