Gegevens van de oproep tot inschrijving

La date limite de remise des offres est reportée au 25/01/2021 à 16h00. La séance d'ouverture des offres est fixée au 26/01/2021 à 10h00. Voir le rectificatif à l'avis de marché publié dans le Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 227-555211
Titel:
Organisatie, activiteiten en ontwikkeling van pedagogische opleidingen voor het ...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Publicatiedatum op TED:
20/11/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
25/01/2021
Status:
Afgesloten
Informatie
HR/2020/OP/0018
Organisatie, activiteiten en ontwikkeling van pedagogische opleidingen voor het educatief personeel van het kinderdagverblijf
In het OIB (Bureau infrastructuur en logistiek - Brussel) voeren het pedagogisch personeel van de crèches, kleuterscholen en kinderopvang en de psychopedagogen verschillende taken uit voor de opvang van kinderen van nul tot twaalf jaar. Zij beschikken allemaal over een erkende beroepskwalificatie in hun werkgebied, waardoor zij hun reeds verworven vaardigheden kunnen bijschaven, ontwikkelen en aanvullen. In het kader daarvan is het OIB op zoek naar een team van opleiders voor de gebieden die pedagogische projecten ondersteunen die in lijn liggen met de kwaliteitsvoorschriften en het psychopedagogisch referentiekader voor kwalitatieve opvang van nul tot twaalf jaar. Het team moet dus in de eerste plaats beschikken over deskundigheid op het gebied en in de tweede plaats over een pedagogisch deskundigheidsniveau en communicatievaardigheden die de goede overdacht van hun kennis en knowhow verzekeren.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Kaderovereenkomst
555870.00 EUR
80000000
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
20/11/2020 00:00
25/01/2021 16:00
26/01/2021 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Algemene pedagogische opleidingen
Algemene pedagogische opleidingen.
Perceel 2
Pedagogische opleidingen Pikler Lóczy
Pedagogische opleidingen Pikler Lóczy.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 251-627018
Rectificatie
24/12/2020 00:00
2020/S 227-555211
Aankondiging van een opdracht
20/11/2020 00:00