Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Raamovereenkomst voor IT-diensten met betrekking tot de op maat gemaakte Applica...
Aanbestedende dienst:
European Chemicals Agency (ECHA)
Publicatiedatum op TED:
16/10/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
08/01/2021
Status:
Afgesloten
Informatie
ECHA/2020/666
Raamovereenkomst voor IT-diensten met betrekking tot de op maat gemaakte Applications Sourcing Tiers van ECHA
Het beoogde aanbestedingskanaal omvat diensten ter ondersteuning van de ontwikkeling en het onderhoud van wetenschappelijke IT-tools ter ondersteuning van de regelgevingsprocessen die momenteel aan het ECHA worden toevertrouwd, zonder dat deze worden uitgesloten van de processen die aan het ECHA zijn of nog worden toevertrouwd op basis van de EU-wetgeving inzake chemische stoffen. Deze oproep tot inschrijving is interinstitutioneel. De leidende aanbestedende dienst is het Europees Agentschap voor chemische stoffen in Helsinki (ECHA), dat optreedt als agent voor de deelnemende entiteiten voor het beheer van de oproep tot inschrijving en de daaruit voortvloeiende raamovereenkomst. De Europese Commissie, bijgestaan door haar directoraat-generaal Milieu (DG ENV), is een deelnemende entiteit en aanbestedende dienst aan de raamovereenkomst.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Kaderovereenkomst
https://echa.europa.eu/about-us/procurement
76000000.00 EUR
72000000
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
16/10/2020 00:00
08/01/2021 14:00
11/01/2021 14:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Levering van IT-transformatiediensten
Primair kanaal voor Transform-initiatieven dat voornamelijk betrekking heeft op IT-diensten op projectbasis voor de bouw van nieuwe producten en andere gespecialiseerde diensten.
Perceel 2
Levering van IT Run- en Grow-diensten
Primair kanaal voor Run and Grow-initiatieven dat voornamelijk betrekking heeft op IT-diensten voor de verbetering van bestaande producten en de levering van gevestigde diensten, zoals het in bedrijf houden van de producten, het aanpakken van veranderingen, het vaststellen van ondersteuningsactiviteiten en activiteiten ter ondersteuning van gebruikers.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 238-587096
Rectificatie
07/12/2020 00:00
2020/S 222-542062
Rectificatie
13/11/2020 00:00
2020/S 202-486902
Aankondiging van een opdracht
16/10/2020 00:00