Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Ondersteuning van de uitbreiding van innovaties voor actief en gezond ouder word...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publicatiedatum op TED:
24/06/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
13/07/2015
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
SMART 2015/0039.
Ondersteuning van de uitbreiding van innovaties voor actief en gezond ouder worden - SMART 2015/0039.
–– Het analyseren van het kader voor de uitbreiding van de innovatie binnen het Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden (door de ondersteuning van regio's die betrokken zijn bij de ontwikkeling of ontplooiing van innovatie of dat binnenkort zullen zijn).–– Het analyseren van andere sectoren die door innovatie worden gestuurd en de uitbreidingsuitdagingen succesvol hebben aangepakt.–– Het identificeren van sleutelfactoren voor succes van dergelijke sectoren die kunnen worden toegepast ter ondersteuning van de uitbreiding van het innovatieproces voor actief en gezond ouder worden.De economische drijfveren voor het succes van de uitbreiding moeten eveneens in detail worden onderzocht doorheen de levenscycli vanaf de ontwikkeling van de oplossing tot de marktintroductie. Wat zijn de regelgevende, beleids- of commerciële voorwaarden die zullen helpen bij de verhoging van de investeringsstromen naar innovatieve oplossingen voor actief en gezond ouder worden vanuit het perspectief van investeerders uit de particuliere sector en vanuit het perspectief van overheidsinvesteringen? De nadruk moet worden gelegd op de vergemakkelijking van de overdracht en de tenuitvoerlegging van goede praktijken die tot concrete resultaten en voordelen hebben geleid. Het is belangrijk om van de verst gevorderde pioniers te leren welke stappen moeten worden genomen, maar tevens welke stappen moeten worden vermeden. Een eventuele wijze om dit te bereiken is door de oprichting van „kennisnetwerken” die de uitwisseling van kennis, beste praktijken of ervaring op een erg pragmatische wijze mogelijk maken, en die resultaten opnemen van andere regio's van het Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden en uit externe benchmarks (andere sectoren, met inbegrip van investeringssectoren). Deze kennisnetwerken moeten het leerproces van diegenen die een goede praktijk aannemen of starten met de tenuitvoerlegging ervan verkorten en ervoor zorgen dat een probleem dat zich in 1 gebied voordoet niet wordt herhaald in andere gebieden.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
24/06/2015 00:00
Niet van toepassing
13/07/2015 16:00
28/07/2015 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2015/S 119-216341
Aankondiging van een opdracht
24/06/2015 00:00