Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Implementatie en tests van elektronische verzending in XML-formaat van gegevens ...
Aanbestedende dienst:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publicatiedatum op TED:
11/03/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
27/04/2015
Status:
Afgesloten
Informatie
OC/EFSA/DATA/2015/01.
Implementatie en tests van elektronische verzending in XML-formaat van gegevens over zoönoses, antimicrobiële weerstand en door voedsel verspreide uitbraken en update van de historische gegevensreeksen.
De doelstelling van deze aanbestedingsprocedure is het gunnen van rechtstreekse opdrachten voor de uitvoering van specifieke taken tijdens een duidelijk afgebakende periode die is vastgelegd in de aanbestedingsstukken. Rechtstreekse opdrachten zullen worden gegund aan organisaties uit EU-lidstaten en andere verslagleggende landen (Albanië, IJsland, Liechtenstein, Montenegro, Noorwegen, Servië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Zwitserland) die een regeringsmandaat hebben om verslag te leggen over gegevens inzake zoönosen, antimicrobiële weerstand, door voedsel verspreide uitbraken en dierpopulaties in overeenstemming met Richtlijn 2003/99/EG van het Europees Parlement en de Raad.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
11/03/2015 00:00
Niet van toepassing
27/04/2015 23:59
04/05/2015 14:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Ontwikkeling van een systeem om gegevens van de nationale datacentra te exporteren in overeenstemming met de gegevensmodellen en gecontroleerde terminologieën van de EFSA; verzending van gegevensreeksen via het kader voor...
Perceel 2 Update en herziening van de historische gegevensreeksen in de zoönosedatabases van de EFSA via het kader voor gegevensverzameling van de EFSA en XML-overdrachtformaat
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2015/S 212-383985 Rectificatie 31/10/2015 00:00
2015/S 049-084340 Aankondiging van een opdracht 11/03/2015 00:00