Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Technische secretariaten voor de groep van aangemelde instanties conform de volg...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Publicatiedatum op TED:
18/06/2021
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
31/08/2021
Status:
Afgesloten
Informatie
GROW/2021/OP/0002
Technische secretariaten voor de groep van aangemelde instanties conform de volgende richtlijn en verordening: ATEX 2014/34/EU, Machines 2006/42/EC, EMC 2014/30/EU, Liften 2014/33/EU, PED 2014/68/EU, SPVD 2014/29/EU, GAR 2016/426 - 6...
Technische secretariaten met betrekking tot verschillende richtlijnen: Perceel 1 Atex Perceel 2 Machines Perceel 3 EMC Perceel 4 Liften Perceel 5 PED/SPVD Perceel 6 Gastoestellen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
6
Overheidsopdracht
860,200.00 EUR
75000000
Voorwaarden voor deelname
Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
18/06/2021 00:00
31/08/2021 16:00
02/09/2021 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
ATEX-Richtlijn 2014/34/EU
Technische secretariaten voor de groep van aangemelde instanties op grond van Richtlijn 2014/34/EU inzake potentieel explosieve atmosferen (ATEX).
Perceel 2
Richtlijn 2006/42/EG betreffende machines
Technisch secretariaat voor de groep van aangemelde instanties in het kader van Richtlijn 2006/42/EG betreffende machines.
Perceel 3
EMC-richtlijn 2014/30/EU
Technisch secretariaat voor de groep van aangemelde instanties in het kader van Richtlijn 2014/30/EU inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC).
Perceel 4
Liftenrichtlijn 2014/33/EU
Technisch secretariaat voor de groep van aangemelde instanties krachtens Richtlijn 2014/33/EU inzake liften.
Perceel 5
Drukrichtljnen 2014/68/EU en 2014/29/EU
Technisch secretariaat voor de groep van aangemelde instanties in het kader van de Richtlijn betreffende apparatuur onder druk (PED) 2014/68/EU en Richtlijn inzake eenvoudige drukvaten (SPVD) 2014/29/EU.
Perceel 6
Gastoestellen Reg. (EU) 2016/426 (GAR)
Technisch secretariaat voor de groep van aangemelde instanties in het kader van Verordening (EU) 2016/426 inzake gastoestellen (GAR).
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2021/S 117-303775
Aankondiging van een opdracht
18/06/2021 00:00