Gegevens van de oproep tot inschrijving

.
Titel:
Civieltechnische en bouwkundige werkzaamheden waarbij milieuvriendelijke praktij...
Aanbestedende dienst:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publicatiedatum op TED:
20/11/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
22/01/2021
Status:
Afgesloten
Informatie
OC/EFSA/CORSER/2020/02
Civieltechnische en bouwkundige werkzaamheden waarbij milieuvriendelijke praktijken en materialen worden toegepast en renovatie van de bestuurskamer van de EFSA
Deze aanbestedingsstukken betreffen de selectie van een of twee contractanten die in staat zijn om:a) civieltechnische en bouwkundige werkzaamheden uit te voeren, alsook werken die betrekking kunnen hebben op o.a. timmerwerk, schilderwerk, enz. voor specifieke interventies waarbij milieuvriendelijke praktijken en materialen worden toegepast; b) renovatiewerkzaamheden uit te voeren in de bestuurskamer van het hoofdkantoor van de EFSA, volgens de specificaties van het uitvoeringsproject die bij dit document zijn gevoegd.
Werken
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
2
Kaderovereenkomst
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
7,062,893.00 EUR
45210000
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
20/11/2020 00:00
22/01/2021 14:30
27/01/2021 14:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Civieltechnische en bouwkundige werkzaamheden waarbij milieuvriendelijke praktijken en materialen worden toegepast
Aard van de opdracht: meervoudige raamovereenkomst volgens het cascadesysteemInitiële looptijd van 12 maanden, maximaal driemaal automatisch verlengbaar, voor een maximale totale looptijd van vier opeenvolgende jaren.
Perceel 2
Renovatie van de bestuurskamer van de EFSA
Uitvoering van de renovatiewerkzaamheden voor de bestuurskamer van het hoofdkantoor van de EFSA, volgens de specificaties van het uitvoeringsproject die bij dit document zijn gevoegd.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 227-555194
Aankondiging van een opdracht
20/11/2020 00:00