Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Statistieken van onroerend goed en consumentenprijzen
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG EUROSTAT
Publicatiedatum op TED:
04/01/2021
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
24/02/2021
Status:
Afgesloten
Informatie
ESTAT/LUX/2020/OP/0022
Statistieken van onroerend goed en consumentenprijzen
Deze uitnodiging tot inschrijving heeft betrekking op statistieken over onroerend goed en consumentenprijzen. De statistische diensten die het voorwerp van deze uitnodiging tot inschrijving vormen, zijn in de volgende percelen opgesplitst:Perceel 1: Bijstand en ondersteuning van de EU-lidstaten en de EVA-landen bij de ontwikkeling van commerciële indicatoren voor onroerend goed;Perceel 2: Onderzoek naar de markt voor onroerend goed inzake commerciële ruimtes;Perceel 3: Ondersteuning bij de handleiding inzake commerciële indicatoren voor onroerend goed;Perceel 4: Actualisering van de methodologische handleiding voor geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
4
Overheidsopdracht
657,000.00 EUR
79330000
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
04/01/2021 00:00
24/02/2021 16:00
26/02/2021 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Bijstand en ondersteuning van de EU-lidstaten en de EVA-landen bij de ontwikkeling van commerciële indicatoren voor onroerend goed
De doelstelling van dit perceel is om de EU-lidstaten en de EVA-landen te helpen en te ondersteunen bij de ontwikkeling van commerciële indicatoren voor onroerend goed (CREI).Taak 1 vereist dat de contractant een helpdesk ter beschikking stelt aan lidstaten en EVA-landen.Taak 2 vereist dat de contractant technische bijstand verleent aan de nationale bureaus voor de statistiek.Taak 3 vereist dat de contractant opleidingen verzorgt.
Perceel 2
Onderzoek naar de markt voor onroerend goed inzake commerciële ruimtes
De hoofddoelstelling van dit perceel is het opstellen van een literatuuroverzicht over de samenstelling van huurindexen, het uitvoeren van onderzoek op de markt voor onroerend goed inzake commerciële ruimtes in geselecteerde lidstaten en het opstellen van aanbevelingen waarop latere methodologische besluiten kunnen worden gebaseerd.Taak 1 vereist dat de contractant de literatuur onderzoekt.Taak 2 vereist dat de contractant een raadplegingsplan en een vragenlijst over de markt voor onroerend goed inzake commerciële ruimtes opstelt.Taak 3 vereist dat de contractant overleg pleegt over de markt voor onroerend goed inzake commerciële ruimtes.Taak 4 vereist dat de contractant een presentatie en een eindverslag verstrekt.
Perceel 3
Ondersteuning bij de handleiding inzake commerciële vastgoedindicatoren
De hoofddoelstelling van dit perceel is het verstrekken van twee verslagen die kunnen worden gebruikt voor het toekomstige handboek over vastgoedindicatoren, met betrekking tot de indicatoren die worden gebruikt voor de analyse van de markten voor commercieel onroerend goed en de methoden voor het samenstellen van indicatoren/indexbouw.Taak 1 vereist dat de contractant een verslag opstelt over de indicatoren die worden gebruikt bij de analyse van de commerciële onroerend goedmarkten.Taak 2 vereist dat de contractant een verslag opstelt over methoden voor de samenstelling van indicatoren voor commercieel onroerend goed.
Perceel 4
Actualisering van de methodologische handleiding inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen
De belangrijkste doelstelling van dit perceel is het bijwerken van de methodologische handleiding voor geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen.Taak 1 vereist dat de contractant een stappenplan en een schema opstelt.Taak 2 vereist dat de contractant het handboek opstelt.Taak 3 vereist dat de contractant presentaties verstrekt aan de taakgroep voor de kwaliteitsverbetering van geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen.Taak 4 vereist dat de contractant deelneemt aan de werkgroep prijsstatistieken.Taak 5 vereist dat de contractant deelneemt aan discussies in workshops.Taak 6 vereist dat de contractant het handboek afrondt.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2021/S 001-000010
Aankondiging van een opdracht
04/01/2021 00:00