Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Onderzoek naar energiesubsidies en andere overheidsinterventies in de EU
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publicatiedatum op TED:
24/12/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
08/02/2021
Status:
Afgesloten
Informatie
ENER/2020/OP/0030
Onderzoek naar energiesubsidies en andere overheidsinterventies in de EU
Overeenkomstig artikel 35 (2) van de Governance van de energie-unie en klimaatactie (EU) 2018/1999 moet de Commissie elk jaar een jaarverslag opstellen en publiceren over de monitoring van de energie en meer specifiek de subsidies voor fossiele brandstoffen. Dit verslag moet uiterlijk op 31 oktober van elk jaar worden goedgekeurd.DG ENER moet voor alle 27 EU-lidstaten plaatselijke gegevensleveranciers in de EU-lidstaten bij deze taken betrekken gezien de behoefte aan intensieve gegevensverzamelings-, validerings- en analysevaardigheden voor de opstelling van dit verslag.Naast het bijwerken van gegevens moet de contractant ook een schatting geven van de gevolgen van de Covid-19-pandemie op de ontwikkeling van energiesubsidies (subsidies voor fossiele brandstoffen en hernieuwbare energiebronnen) in 2020. Daarnaast moet in de inventaris een korte beschrijving worden opgenomen van de wettelijke definities van subsidies en van de recentste maatregelen en plannen om deze geleidelijk af te schaffen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Beste prijs-kwaliteitverhouding
300000.00 EUR
300000.00 EUR
79314000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79314000
79300000
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
24/12/2020 00:00
08/02/2021 16:00
09/02/2021 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 251-627004
Aankondiging van een opdracht
24/12/2020 00:00