Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Deskundige medische en tandheelkundige diensten voor het afwikkelingsbureau van ...
Aanbestedende dienst:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Publicatiedatum op TED:
21/01/2021
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
22/02/2021
Status:
Afgesloten
Informatie
PMO-OP-2020-0007
Deskundige medische en tandheelkundige diensten voor het afwikkelingsbureau van het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering van de Europese Unie (GSZV) in Luxemburg
Deskundige medische en tandheelkundige diensten voor het afwikkelingsbureau van het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering van de Europese Unie (GSZV) in LuxemburgPerceel 1: Deskundige medische diensten in Luxemburg;Perceel 2: Deskundige tandheelkundige diensten in Luxemburg.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
2
Kaderovereenkomst
85100000
Voorwaarden voor deelname
Zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
21/01/2021 00:00
22/02/2021 12:00
23/02/2021 10:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Deskundige medische diensten in Luxemburg
In alle gevallen waarin het reglement voorziet, wordt er beroep gedaan op raadgevende artsen in verband met verzoeken die voorafgaande toestemming vereisen, alsook op verzoek van de afwikkelingsbureaus voor specifieke vragen.De raadgevend arts verstrekt medisch advies dat wordt uitgebracht op basis van de medische gegevens van de verzekerde die in het bezit zijn van die raadgevend arts, de door de eigen arts verstrekte informatie, de resultaten van medisch en wetenschappelijk onderzoek en, indien nodig, na raadpleging van de Medische Raad.
Perceel 2
Deskundige tandheelkundige diensten in Luxemburg
Tandartsen brengen advies uit na bestudering van de bewijsstukken in het licht van het reglement, bijvoorbeeld:• het advies van de tandarts met betrekking tot het geven van een indicatie is vereist voor bepaalde behandelingen: tandprothesen, implantaten, orthodontische, periodieke en tandheelkundige behandeling;• het toekennen van codes aan de diensten die worden genoemd in de indicaties van de tandartsen volgens de geldende nomenclatuur;• de tandartsen zullen het personeel van het afwikkelingsbureau consequent helpen bij het bepalen van de te gebruiken code voor het in rekening brengen van de kosten, met name op basis van de bewoordingen van de wetgeving en/of de nationale nomenclatuur die in de oorspronkelijke factuur wordt gebruikt (bijv. classificatie van de chirurgische ingrepen, specificatie van de behandeling).
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2021/S 014-029451
Aankondiging van een opdracht
21/01/2021 00:00
Gerelateerde aanbesteding
Referentienummer van de inschrijving Titel Type aankondiging
PMO/2020/OP/0002
Deskundigendiensten door controlegeneesheren en -tandartsen bij de 3 afwikkeling...
Aankondiging van een opdracht