Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Meervoudige raamovereenkomst volgens het cascadesysteem voor de uitvoering van v...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publicatiedatum op TED:
06/08/2021
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
07/10/2021
Status:
Afgesloten
Informatie
ENER/2021/OP/0004
Meervoudige raamovereenkomst volgens het cascadesysteem voor de uitvoering van voorbereidende, toetsings-, effectbeoordelingsonderzoeken, technische bijstand bij het beleid inzake productgerelateerde energie-efficiëntie en op...
Deze nieuwe raamovereenkomst beoogt de uitvoering van voorbereidende en toetsingsonderzoeken en technische bijstand voor de verschillende fasen van beleidsontwikkeling ter ondersteuning van productgerelateerde energie-efficiëntiebeleidslijnen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ecologisch ontwerp, energie-etikettering en bandenetikettering. Daarnaast moeten de diensten op consumenten gerichte onderzoeken uitvoeren (d.w.z. gedragsstudies) met betrekking tot consumentenaspecten van producten en gebouwengerelateerde beleidslijnen, zoals (maar niet beperkt tot) het energie-etiket, het bandenetiket, energieprestatiecertificaten (EPC) en de Smart Readiness Indicator (SRI).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
2
Kaderovereenkomst
7,000,000.00 EUR
73000000
Voorwaarden voor deelname
Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
06/08/2021 00:00
07/10/2021 16:00
08/10/2021 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Voorbereiding, toetsing, IA-studies en technische bijstand
Voorbereidende onderzoeken, toetsingsonderzoeken, effectbeoordelingsonderzoeken en technische bijstand op het gebied van productgerelateerd beleid inzake energie-efficiëntie.
Perceel 2
Op consumenten gerichte onderzoeken
Op consumenten gerichte onderzoeken voor het begrijpen van product- en gebouwengerelateerd beleidslijnen inzake energie-efficiëntie.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2021/S 151-398625
Aankondiging van een opdracht
06/08/2021 00:00