Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot de kwaliteit van brandstoffen ...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicatiedatum op TED:
22/05/2012
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
03/07/2012
Status:
Afgesloten
Informatie
CLIMA.C.2/FRA/2012/0013
Raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot de kwaliteit van brandstoffen die worden verkocht en gebruikt in de EU en daarbuiten.
Raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot de kwaliteit van vloeibare brandstoffen en de broeikasgasemissies tijdens de levenscyclus van vloeibare brandstoffen die worden verkocht en gebruikt in de Europese Unie en daarbuiten. Uitstoot van de verbranding van vervoersbrandstoffen draagt bij tot luchtvervuiling en zorgt voor nadelige effecten op de gezondheid, het milieu en het klimaat. Deze zijn gekwantificeerd in de thematische strategie inzake luchtvervuiling die is bekendgemaakt in 2005 (COM(2005) 446) en in het stappenplan inzake een concurrentiegerichte koolstofarme economie in 2050 (COM(2011) 112). De rol van vloeibare brandstoffen en hun bijdrage tot luchtvervuiling en broeikasgasemissies is erkend in de communautaire wetgeving die de minimale kwaliteitsvereisten en reductiedoelstellingen heeft voorgeschreven voor een reeks verschillende petroleum- en biogebaseerde brandstoffen.Er bestaat een aanzienlijke hoeveelheid aan EU-wetgeving met betrekking tot brandstofkwaliteit:1) Richtlijn 1998/70/EG, zoals gewijzigd, regelt de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof die worden verkocht in de EU. Het omvat een brede waaier van brandstofkwaliteitsparameters die invloed hebben op emissies naar de lucht. Daarnaast regelt de richtlijn het zwavelgehalte van brandstoffen die worden gebruikt door niet voor de weg bestemde mobiele machines en vaartuigen voor binnenwateren, land- en bosbouwtrekkers en pleziervaartuigen.2) Richtlijn 1999/32/EG, zoals gewijzigd, regelt het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen, met inbegrip van zware stookolie, gasolie (stookolie) en gasolie voor de scheepvaart zoals residuele stookolie en mariene distillaten.Naast de bestaande wetgeving zijn er een aantal lopende activiteiten die mogelijk gevolgen hebben voor de kwaliteit en broeikasgasemissies van brandstoffen die worden verkocht en gebruikt in de EU: 1) De Raad en het Europees Parlement hebben de Commissie gevraagd een verslag voor te leggen en, indien nodig, een wijziging bij Richtlijn 98/70 betreffende het effect van indirecte veranderingen in landgebruik op de emissie van broeikasgassen door biobrandstoffen. 2) De Raad en het Europees Parlement hebben gevraagd dat Richtlijn 98/70 in 2014 wordt herzien met het oog op, onder andere, een herziening van de emissiedoelstelling. 3) De Commissie heeft in juli 2011 een voorstel gedaan tot wijziging van Richtlijn 1999/32 (COM(2011) 439). Het doel van de percelen in deze oproep tot inschrijving is de verlening van diensten met het oog op het aanpakken van de behoeften met betrekking tot de Europese wetgeving inzake vervoersbrandstoffen. Het werk omvat technische en economische analyses wat de brandstofkwaliteit betreft, met inbegrip van uitstoot in het milieu en de broeikasgasemissies tijdens de levenscyclus. Het eerste en tweede perceel behandelen de technische aspecten van respectievelijk fossiele en biobrandstoffen, met inbegrip van de aanverwante micro-economische aspecten. Het derde perceel behandelt de macro-economische aspecten van fossiele en biobrandstoffen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
22/05/2012 00:00
Niet van toepassing
25/06/2012 23:59
26/06/2012 00:00
03/07/2012 23:59
13/07/2012 00:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2013/S 059-096663 Rectificatie 23/03/2013 00:00
2012/S 96-158477 Aankondiging van een opdracht 22/05/2012 00:00