Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Aanwervingsdiensten — Kaderpersoneel en gespecialiseerd professioneel personeel
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
07/07/2021
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
23/08/2021
Status:
Afgesloten
Informatie
CFT-1633
Aanwervingsdiensten — Kaderpersoneel en gespecialiseerd professioneel personeel
De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is het selecteren van dienstverleners voor de verlening van hoogwaardige aanwervingsdiensten ter ondersteuning van de EIB-groep bij het identificeren van geschikte profielen voor specifieke vacatures op verschillende gebieden, opgesplitst in zeven percelen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
7
Kaderovereenkomst
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
2000000.00 EUR
79600000
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
07/07/2021 00:00
23/08/2021 15:00
24/08/2021 15:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Kaderpersoneel
De diensten die in het kader van dit perceel worden verleend, hebben betrekking op de aanwerving van profielen voor kaderpersoneel (momenteel afdelingshoofden en hoger).
Perceel 2
Bankwezen
De diensten die in het kader van dit perceel worden verleend, hebben betrekking op de aanwerving van personeelsprofielen die gespecialiseerd zijn op het gebied van het bankwezen (met inbegrip van risicobeheer).
Perceel 3
Informatietechnologie
De diensten die in het kader van dit perceel worden verleend, hebben betrekking op de aanwerving van personeelsprofielen die gespecialiseerd zijn op het gebied van informatietechnologie (IT).
Perceel 4
Juridische diensten
De diensten die in het kader van dit perceel worden verleend, hebben betrekking op de aanwerving van personeelsprofielen die gespecialiseerd zijn op het gebied van juridische diensten.
Perceel 5
Audit, boekhouding, toezicht en controle
De diensten die in het kader van dit perceel worden verleend, hebben betrekking op de aanwerving van personeelsprofielen die gespecialiseerd zijn op het gebied van audit, boekhouding, toezicht en controle.
Perceel 6
Personele middelen en centrale diensten
De diensten die in het kader van dit perceel worden verleend, hebben betrekking op de aanwerving van personeelsprofielen die gespecialiseerd zijn op het gebied van personele middelen en centrale diensten (bijv. aanbesteding, gebouwen, faciliteitenbeheer enz.).
Perceel 7
Technisch advies en adviesdiensten
De diensten die in het kader van dit perceel worden verleend, hebben betrekking op de aanwerving van personeelsprofielen die gespecialiseerd zijn op het gebied van technisch advies (ingenieurs, economen) en adviesdiensten.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2021/S 129-341172
Aankondiging van een opdracht
07/07/2021 00:00