Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Bevordering van de grensoverschrijdende gegevensstroom van de digitale interne m...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publicatiedatum op TED:
28/05/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
17/07/2015
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
SMART 2015/0054.
Bevordering van de grensoverschrijdende gegevensstroom van de digitale interne markt: onderzoek naar beperkingen in verband met bestandslocaties - SMART 2015/0054.
1. De belangrijkste doelstelling van het onderzoek is het analyseren van wettelijke en niet-wettelijke belemmeringen in praktijken van de lidstaten die in de weg staan van het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese Unie om te kunnen bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van een digitale eengemaakte markt.2. Via het onderzoek zal een methodologie worden uitgewerkt waarin de op verschillende niveaus uiteengezette nalevingsverplichtingen (i.e. op verschillende niveaus uitgegeven wetsbesluiten enz.) binnen de Europese Unie (in alle 28 lidstaten) onder de loep worden genomen en in kaart worden gebracht.3. Het onderzoek zal een analytisch kader verschaffen waarbinnen verschillende concepten van belemmeringen voor het vrije verkeer van gegevens kunnen worden gedefinieerd (A. nalevingsverplichtingen zoals A.1 directe belemmeringen en A.2 indirecte belemmeringen en B. eisen die niet gerelateerd zijn aan een nalevingsverplichting zoals gebruikersvoorkeuren, bijv. opvattingen en bezorgdheden omtrent cloudcomputing (acceptatie van cloud)).4. Het analytische kader moet ook worden aangevuld met voorbeelden van de lidstaten die moeten worden geïdentificeerd in: i) verschillende sectoren zodat kan worden bepaald waar ze vaak worden gebruikt en waaronder ze zijn ingedeeld; ii) gegevenstypes; iii) het type en niveau van wetgevingsdocumenten waarin ze zijn vastgelegd.5. Het onderzoek zal zich ook buigen over algemene kennis van gegevensvereisten in lidstaten om te bepalen naar welk type gegevens deze eisen meestal verwijzen en om inzicht te krijgen in de vereiste waarborgen vanuit een juridisch, technologisch en handhavingsstandpunt.6. Het onderzoek zal kwantitatieve ramingen van belemmeringen analyseren en verstrekken waarmee cloudcomputing in lidstaten te kampen heeft; hieronder vallen formele vereisten (i.e. beperkingen van bestandslocatie) en de kosten en baten als gevolg van de overgang van formele naar functionele vereisten (i.e. toegang tot gegevens voor auditdoeleinden of toepassing van voldoende veiligheidsmaatregelen enz.).7. Er moeten functionele vereisten (bijv. veiligheidsmaatregelen) worden aanbevolen die de formele vereisten (zoals bestandslocatievereisten) kunnen vervangen, zodat de grensoverschrijdende gegevensstroom wordt vergemakkelijkt.8. Het onderzoek zal aanbevelingen formuleren inzake nieuwe beleidsconcepten ter vergemakkelijking van grensoverschrijdende gegevensstroom in de Europese Unie.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
28/05/2015 00:00
Niet van toepassing
17/07/2015 16:00
31/07/2015 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2015/S 105-189918 Rectificatie 03/06/2015 00:00
2015/S 101-183507 Aankondiging van een opdracht 28/05/2015 00:00