Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Dienstenovereenkomst voor de ontwikkeling van een vervoersmodel op Europese scha...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Publicatiedatum op TED:
21/04/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
05/06/2015
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
PP-02622-2015.
Dienstenovereenkomst voor de ontwikkeling van een vervoersmodel op Europese schaal met gegevens betreffende technologische bewaking en scenario's.
Deze aanbesteding betreft de ontwikkeling van een nieuw vervoersmodel op Europese schaal, evenals de bijbehorende databases, webinterface en beleidsscenario's. Het model zal worden gebruikt om prognoses op te maken over vervoersactiviteit, verkeersstromen, energiegebruik en broeikasgasemissies in het licht van de huidige trends en geldende vervoersbeleidslijnen. Daarnaast moet het model dienen om de gevolgen te beoordelen die de wijzigingen in de kadervoorwaarden en beleidskaders teweeg hebben gebracht, om vast te stellen waar verbindingen ontbreken en waar de knelpunten zich bevinden in vervoersnetwerken, alsook om de resultaten te evalueren van vervoersinfrastructuurprojecten, met inbegrip van complexe projecten met een grensoverschrijdende impact die bijvoorbeeld worden uitgevoerd in het kader van de TEN-T-kernnetwerkcorridors. Bij het opmaken van prognoses over de vervoersactiviteit moet rekening worden gehouden met de evolutie van de bevolking en de werkgelegenheid in de loop der tijd, met veranderingen van de bodemgebruikspatronen (bijv. in verband met de mate van verstedelijking en stadsuitbreiding) en met de ontwikkeling van de economische activiteit, de energieprijzen, de beschikbaarheid van infrastructuur en andere relevante sturende factoren. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan technologische ontwikkelingen die verband houden met vervoer (bijv. technologische verbeteringen voor het voertuigenpark, invoering van het gebruik van nieuwe voertuigtechnologieën en ICT in vervoer). Deze ontwikkelingen moeten volledig worden opgenomen in de voornoemde database van het model.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
21/04/2015 00:00
Niet van toepassing
05/06/2015 23:59
18/06/2015 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2015/S 077-135332
Aankondiging van een opdracht
21/04/2015 00:00