Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Aanbesteding nr. 06A050/2015/M012 - raamovereenkomst voor werken met onderhoudsd...
Aanbestedende dienst:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Publicatiedatum op TED:
06/02/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
Niet van toepassing
Status:
Openbaar
Informatie
06A050/2015/M012.
Aanbesteding nr. 06A050/2015/M012 - raamovereenkomst voor werken met onderhoudsdiensten op het gebied van brandveiligheid in de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel.
De opdracht beoogt het sluiten van een of meerdere (1 per perceel) raamovereenkomst(en) met het oog op de uitvoering van werken met onderhoudsdiensten op het gebied van brandveiligheid — branddetectie, brandalarm en brandsturing — in de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel.De contractant moet zorgen voor de installatie, de programmering en het onderhoud van nieuwe branddetectie-, brandalarm- en brandsturingssystemen.De vastgoedonderhoudsdiensten van het Europees Parlement in Brussel wensen te beschikken over een contractant die als enige gesprekspartner optreedt en aan het volgende profiel beantwoordt:— hij is producent op het gebied van branddetectie en -alarmen. De contractant moet intern over deze bekwaamheden beschikken; ze mogen niet worden uitbesteed,— hij is producent of onderaannemer op het gebied van brandsturing,— hij is in staat om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de uitvoering van de werk- en onderhoudsopdrachten op de gebieden branddetectie, brandalarm en brandsturing,— door samen te werken met andere derde partijen, interne diensten of contractanten van het EP, die zelf belast zijn met de installatie of het onderhoud van de technische installaties in verband met branddetectie-, brandalarm- en brandsturingssystemen,— door te overleggen met de vastgoedonderhoudsdiensten van het Europees Parlement teneinde de contractuele doelstellingen na te leven en te bereiken.Gedurende de hele looptijd van de opdracht moet de achterwaartse compatibiliteit worden gewaarborgd van alle reeds geïnstalleerde uitrusting of systemen voor branddetectie, brandalarm en brandsturing wanneer nieuwe uitrusting of nieuwe systemen in werking worden gesteld.De opdracht behelst alle gebouwen die worden gebruikt door het Europees Parlement in Brussel en is opgesplitst in 2 percelen. De gegadigde kan een inschrijving indienen voor een van de 2 percelen (perceel 1, perceel 2) of voor beide percelen (perceel 1 met perceel 2).Het eerste perceel (perceel 1) heeft een totale initiële oppervlakte van ± 362 000 m2 (met inbegrip van de kelderverdiepingen), verdeeld over 4 gebouwen. Het tweede perceel (perceel 2) heeft een totale initiële oppervlakte van ± 300 000 m2 (met inbegrip van de kelderverdiepingen), verdeeld over 12 gebouwen.Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor om tijdens de opdracht gebouwen van de vestiging te schrappen uit of toe te voegen aan een van de 2 percelen.
Werken
Niet openbaar
Openbaar
Aangevinkt
Hoofdacties
06/02/2016 00:00
Niet van toepassing
Niet van toepassing
23/03/2016 17:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Perceel nr. 1:
Uitvoering van werken met onderhoudsdiensten op het gebied van brandveiligheid in de volgende gebouwen van het Europees Parlement in Brussel (ongeveer 362 000 m2):• Altiero Spinelli (ASP) (± 286 000 m2),• Willy Brandt (WIB + BQL) (± 38 000 m2),• József Antall (JAN) (± 38 000 m2).
Perceel 2
Perceel nr. 2:
Uitvoering van werken met onderhoudsdiensten op het gebied van brandveiligheid in de volgende gebouwen van het Europees Parlement in Brussel (ongeveer 300 000 m2):• Paul-Henri Spaak (PHS) (± 84 000 m2),• Square de Meeûs (SQM) (± 56 000 m2),• Wilfried Martens (WIM) (± 41 000 m2),• Atrium (ATR) (± 33 000 m2),• Wiertz (WIE) (± 18 000 m2),• Montoyer 75 (MOY), Huis van de Europese Geschiedenis (MHE), Trèves (TRI), Remard (RMD), Montoyer 30 (MTS), Montoyer 70 (MTY), Wayenberg (WAY) (elk tussen 4 000 en 12 000 m2).
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 056-092685
Rectificatie
19/03/2016 00:00
2016/S 026-041170
Aankondiging van een opdracht
06/02/2016 00:00