Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Menselijke en ethische implicaties van automatisering en digitalisering op de we...
Aanbestedende dienst:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Publicatiedatum op TED:
15/03/2021
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
16/04/2021
Status:
Afgesloten
Informatie
210503/5726
Menselijke en ethische implicaties van automatisering en digitalisering op de werkplek met betrekking tot arbeidsorganisatie en arbeidsomstandigheden
Eurofound heeft besloten gebruik te maken van de openbare procedure om rechtstreekse opdrachten te gunnen voor de menselijke en ethische implicaties van automatisering en digitalisering op de werkplek met betrekking tot arbeidsorganisatie en arbeidsomstandigheden.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
2
Overheidsopdracht
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/open
120000.00 EUR
73300000
Voorwaarden voor deelname
N.v.t.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
15/03/2021 00:00
16/04/2021 17:00
19/04/2021 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Delphi-enquêtes en interviews met personen die belang hebben bij het nationale beleid
Uitvoering van de Delphi-enquête met ethische deskundigen en technologiedeskundigen en verslaglegging van de bevindingen, afnemen van interviews met personen die belang hebben bij het beleid en verslaglegging van de bevindingen daarvan.
Perceel 2
Casestudies van instellingen die benaderingen, maatregelen en acties invoeren met betrekking tot de ethische en menselijke implicaties van digitalisering en automatisering op werkplekniveau
Uitvoering van casestudies en verstrekking van vier verslagen van casestudies van instellingen die benaderingen, maatregelen en acties invoeren met betrekking tot de ethische en menselijke implicaties van digitalisering en automatisering op werkplekniveau.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2021/S 051-127369
Aankondiging van een opdracht
15/03/2021 00:00