Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Mkb-belasting in Europa - een empirisch onderzoek naar toegepaste bedrijfsbelast...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publicatiedatum op TED:
31/05/2012
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
27/07/2012
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
186/PP/ENT/CIP/12/F/S01C24
Mkb-belasting in Europa - een empirisch onderzoek naar toegepaste bedrijfsbelasting van het mkb in vergelijking met grote bedrijven.
De beperkte financiële en personele middelen vormen een nadeel voor het mkb. Terwijl grote bedrijven desgewenst toegang hebben tot verschillende types deskundigen die hen kunnen adviseren over economische kwesties inzake bijv. financierings-, belasting- en bedrijfsstructuren teneinde hun nettowinst te optimaliseren, heeft het mkb 3 grote moeilijkheden in zijn bedrijfswereld, namelijk: toegang tot kapitaal, nalevingskosten voor belastingen en de administratieve last. Deze plaatsen het mkb in een nadelige positie en kunnen zijn groei belemmeren. Een andere complexe kwestie voor het mkb is de verwerking van de belastingen. Bijgevolg worden belastingaangelegenheden regelmatig uitbesteed aan belastingadviseurs, omdat het mkb over het algemeen niet beschikt over zijn eigen belastingdeskundigen die de belastingen kunnen optimaliseren. Een algemene veronderstelling is dat het mkb verhoudingsgewijs hogere belastingen betaalt dan de concurrerende grote bedrijven, maar er moet tevens worden opgemerkt dat het mkb in veel landen van lagere belastingniveaus geniet vanwege specifieke belastingvrijstellingen, O&O-stimulansen enz. Deze belastingvoordelen kunnen echter ook belemmeringen voor het mkb vormen waar het de groei over de drempels voor belastingvermindering betreft. Het is belangrijk dat het mkb in staat is zijn aandelenvermogen te versterken, omdat een zwakke financiële situatie het mkb kwetsbaar maakt tijdens recessies, maar ook de problemen met betrekking tot structurele veranderingen, heroriëntaties van de bedrijven en het verkrijgen van financiering verergert. In wezen mag het mkb in vergelijking met grote bedrijven geen mededingingsnadeel ondervinden met betrekking tot belasting en financiering enz. Rekening houdend met het groeipotentieel dat het mkb in onze economie heeft en zijn mogelijke verband met betrekking tot belastingen, wordt het belangrijk geacht een onderzoek uit te voeren dat de kwesties in verband met bedrijfsbelasting en goede praktijken met betrekking tot bedrijfsbelasting onder de loep neemt vanuit het perspectief van het mkb in de niet-financiële bedrijfseconomie. Enkele van de doelstellingen van het onderzoek zijn de analyse van de op het mkb toegepaste bedrijfsbelasting, de identificatie van mogelijke verschillen tussen de belastingprocedures voor het mkb in vergelijking met die voor grote bedrijven en de beoordeling van de impact hiervan op de financiële situatie van het mkb en zijn potentiële groei.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
31/05/2012 00:00
27/07/2012 23:59
27/07/2012 23:59
05/09/2012 00:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2012/S 102-169282
Aankondiging van een opdracht
31/05/2012 00:00