Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Evaluatie van de inhoud en presentatie van verslagen van de Rekenkamer (KPI 3).
Aanbestedende dienst:
European Court of Auditors (ECA)
Publicatiedatum op TED:
07/05/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
18/06/2015
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
AO 354
Evaluatie van de inhoud en presentatie van verslagen van de Rekenkamer (KPI 3).
Deze oproep tot inschrijving behelst het sluiten van een van 2 rechtstreekse dienstenovereenkomsten die gelijktijdig moeten worden uitgevoerd door 2 verschillende contractanten: 1 contractant uit de academische wereld en de andere uit de sector voor audit- en aanverwante diensten. Dat betekent dat er per contractant slechts 1 perceel kan worden gegund, zelfs als de contractant een inschrijving indient voor beide percelen. De contractanten moeten de inhoud en presentatie van verslagen van de Europese Rekenkamer evalueren. Dezelfde wettelijke en contractuele bepalingen zijn van toepassing op beide percelen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
07/05/2015 00:00
11/06/2015 23:59
18/06/2015 23:59
19/06/2015 00:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Academische evaluatie van de inhoud en presentatie van verslagen van de Rekenkamer
Deze oproep tot inschrijving behelst het sluiten van een rechtstreekse dienstenovereenkomst met een onafhankelijke externe deskundige. Per contractant kan slechts 1 perceel worden gegund, zelfs als de contractant een inschrijving indient voor beide percelen. De contractant moet de inhoud en presentatie van verslagen van de Rekenkamer evalueren.
Perceel 2
Evaluatie van de inhoud en presentatie van verslagen van de Rekenkamer (sector voor audit- en aanverwante diensten)
Deze oproep tot inschrijving behelst het sluiten van een rechtstreekse dienstenovereenkomst met een onafhankelijke externe deskundige. Per contractant kan slechts 1 perceel worden gegund, zelfs als de contractant een inschrijving indient voor beide percelen. De contractant moet de inhoud en presentatie van verslagen van de Rekenkamer evalueren.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2015/S 226-410604
Rectificatie
21/11/2015 00:00
2015/S 088-157967
Aankondiging van een opdracht
07/05/2015 00:00