Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Raamovereenkomst betreffende ondersteuningsactiviteiten met betrekking tot Veror...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicatiedatum op TED:
07/05/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
22/06/2015
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
ENV.A.2/FRA/2015/0013.
Raamovereenkomst betreffende ondersteuningsactiviteiten met betrekking tot Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20.11.2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006...
De algemene doelstelling van de opdracht is het bijstaan van de Commissie bij de verschillende tenuitvoerleggingsfasen van Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad. De doelstellingen van de opdracht omvatten meer in het bijzonder:i. de Commissie bijstaan bij de organisatie van outreachactiviteiten om tijdelijk helpdeskdiensten te verlenen aan vooraf bepaalde landen met een potentieel groot aantal aanvragen van scheepsrecyclinginrichtingen om te worden toegevoegd aan de Europese lijst van scheepsrecyclinginrichtingen;ii. de Commissie bijstaan bij de organisatie van workshops gericht op certificerende organen voor scheepsrecyclinginrichtingen (de zogenaamde onafhankelijke verificateurs);iii. de standpunten verzamelen van belanghebbenden en deskundigen van de lidstaten met betrekking tot de aspecten van de Verordening inzake scheepsrecycling die mogelijk verdere verduidelijking vragen. De ontvangen informatie moet daarna worden verwerkt in ontwerpdocumenten met richtsnoeren;iv. de Commissie bijstaan bij de evaluatie van aanvragen voor de Europese lijst die worden ingediend door scheepsrecyclinginrichtingen van buiten de EU;v. inspecties ter plaatse uitvoeren van de op de lijst vermelde inrichtingen, onder toezicht van de Commissie en in samenwerking met de bevoegde instanties van het derde land waar de scheepsrecyclinginrichting zich bevindt.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
07/05/2015 00:00
Niet van toepassing
22/06/2015 16:00
06/07/2015 14:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2015/S 088-157970 Aankondiging van een opdracht 07/05/2015 00:00