Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Objectieve aansprakelijkheidsverzekering in geval van brand en explosie
Aanbestedende dienst:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Publicatiedatum op TED:
06/10/2021
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
08/11/2021
Status:
Afgesloten
Informatie
OIB/2021/OP/0040
Objectieve aansprakelijkheidsverzekering in geval van brand en explosie
Deze opdracht strekt tot dekking van alle materiële of lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door brand en/of ontploffing in een van de gebouwen van de aanbestedende diensten, zoals bepaald in de Belgische wet van 30.7.1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en in de Koninklijke Besluiten van 28.2.1991 en 5.8.1991 en latere versies.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
https://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Laagste prijs
66510000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
66516000
66515200
Voorwaarden voor deelname
Gelieve de aanbestedingsstukken te raadplegen die beschikbaar zijn op het adres vermeld in sectie I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
06/10/2021 00:00
08/11/2021 10:00
09/11/2021 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2021/S 194-504094
Aankondiging van een opdracht
06/10/2021 00:00