Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Ondersteuning van nationale voedingsonderzoeken overeenkomstig de methodologie v...
Aanbestedende dienst:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publicatiedatum op TED:
12/05/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
07/08/2015
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
OC/EFSA/DATA/2015/03.
Ondersteuning van nationale voedingsonderzoeken overeenkomstig de methodologie van EU-Menu (vijfde ondersteuning).
De doelstelling van deze aanbestedingsprocedure is het gunnen van rechtstreekse dienstenovereenkomsten aan organisaties uit de EU-lidstaten en IJsland, Noorwegen en Zwitserland, die een regeringsmandaat hebben om een nationaal voedingsonderzoek uit te voeren in de periode van 2015 tot en met 2020, indien er in dit land tijdens de laatste 5 jaar nog geen nationaal voedingsonderzoek heeft plaatsgevonden voor de geplande doelgroep. In het kader van de gesloten overeenkomsten moet(en) de contractant(en) de methodologie voor het onderzoek aanpassen of ontwikkelen overeenkomstig de EFSA-richtsnoeren inzake de methodologie van EU-Menu. De via deze opdrachten verzamelde voedingsgegevens moeten ter beschikking worden gesteld aan de EFSA zodat zij deze onbeperkt kan gebruiken voor wetenschappelijke activiteiten.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
12/05/2015 00:00
Niet van toepassing
07/08/2015 23:59
26/08/2015 14:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
„Onderzoek bij kinderen”, uitgevoerd bij kinderen met een leeftijd van 3 maanden tot en met 9 jaar
Doelstelling 1: de methodologie voor het toekomstig nationaal voedingsonderzoek aanpassen of ontwikkelen overeenkomstig de EFSA-richtsnoeren inzake de methodologie van EU-Menu, de nationale protocollen en aanverwante documenten opstellen en aan de EFSA bezorgen, en de gegevensverzameling leiden en uitvoeren.Doelstelling 2: de tijdens het onderzoek verzamelde voedselconsumptiegegevens en aanverwante informatie samenstellen en aan de EFSA doorgeven in het door de EFSA vereiste formaat.
Perceel 2
„Onderzoek bij volwassenen”, uitgevoerd bij personen met een leeftijd van 10 tot en met 74 jaar
Doelstelling 1: de methodologie voor het toekomstig nationaal voedingsonderzoek aanpassen of ontwikkelen overeenkomstig de EFSA-richtsnoeren inzake de methodologie van EU-Menu, de nationale protocollen en aanverwante documenten opstellen en aan de EFSA bezorgen, en de gegevensverzameling leiden en uitvoeren.Doelstelling 2: de tijdens het onderzoek verzamelde voedselconsumptiegegevens en aanverwante informatie samenstellen en aan de EFSA doorgeven in het door de EFSA vereiste formaat.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2015/S 091-162600
Aankondiging van een opdracht
12/05/2015 00:00