Gegevens van de oproep tot inschrijving

Time limit for receipt of tenders has been extended until 17/09/2015
Titel:
Biologische relevantie van de omvang van de effecten (met inbegrip van mortalite...
Aanbestedende dienst:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publicatiedatum op TED:
12/05/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
17/09/2015
Status:
Afgesloten
Informatie
OC/EFSA/PRAS/2015/01.
Biologische relevantie van de omvang van de effecten (met inbegrip van mortaliteit, subletale en voortplantingseffecten) waargenomen in onderzoeken over amfibieën en reptielen met betrekking tot factoren die amfibieën- en...
Om de ontwikkeling van een correct en uitgebreid wetenschappelijk systeem voor risicobeoordeling te ondersteunen, is het noodzakelijk om informatie te verzamelen over de biologische relevantie van effecten (bijv. mortaliteit, subletale en voortplantingseffecten) waargenomen in laboratoriumonderzoeken met betrekking tot factoren die amfibieën- en reptielenpopulaties beïnvloeden. Het doel is de ontwikkeling van een basis om extrapolatiefactoren voor toekomstige risicobeoordelingssystemen aan te reiken. De verzamelde gegevens worden later gebruikt om een link te leggen tussen de impact op amfibieën- en reptielenpopulaties die wordt waargenomen in laboratoriumonderzoeken enerzijds en de ontwikkeling van een basis om triggerwaarden af te leiden voor eerstelijnsbeoordelingen die gebaseerd zijn op laboratoriumonderzoeken anderzijds.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
12/05/2015 00:00
Niet van toepassing
17/09/2015 23:59
24/09/2015 14:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2015/S 128-234421
Rectificatie
07/07/2015 00:00
2015/S 091-162598
Aankondiging van een opdracht
12/05/2015 00:00