Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Diensten inzake technisch advies en projectcontrole voor de bouwprojecten van de...
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
01/09/2021
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
04/10/2021
Status:
Afgesloten
Informatie
CFT-1644
Diensten inzake technisch advies en projectcontrole voor de bouwprojecten van de EIB in Luxemburg
De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is het selecteren van twee adviseurs voor het verlenen van technische advies en projectcontrolediensten in verband met bouwprojecten van de EIB in Luxemburg. De twee adviseurs moeten het projectbeheer ondersteunen door de operationele controlefunctie van de EIB te versterken, voornamelijk wat betreft kosten, risico, tijdschema en contracten, maar ook door de verlening van bredere strategische advies en ad-hoc technische adviesdiensten op aanvraag.Het resultaat van deze oproep tot inschrijving is de gunning van twee raamovereenkomsten, één voor elk van de twee percelen, als volgt:— perceel 1: technisch adviseur voor de bouwprojecten van de EIB in Luxemburg (TA), en— perceel 2: projectcontrole en ondersteuning bij de bouwprojecten van de EIB in Luxemburg (PCA).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor slechts één partij
1
Kaderovereenkomst
http://www.eib.org/about/procurement
11,500,000.00 EUR
71300000
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
01/09/2021 00:00
04/10/2021 15:00
06/10/2021 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Technisch adviseur voor de bouwprojecten van de EIB in Luxemburg (TA)
De opdracht van de technisch adviseur is het op verzoek verlenen van strategische en ad-hoc technische adviesdiensten met betrekking tot de bouwprojecten van de EIB in Luxemburg. De technisch adviseur verstrekt advies en rapporteert rechtstreeks aan de verantwoordelijke operationele afdeling van de EIB en aan het hogere management van de EIB met betrekking tot strategische beslissingen over projecten (zoals administratie, project- en procesbeheer, technische controle, enz.) en belangrijke technische kwesties in verband met de uitvoering van de bouwprojecten van de EIB in Luxemburg.
Perceel 2
Projectcontrole en ondersteuning voor de bouwprojecten van de EIB in Luxemburg
De missie van de PCA is het verlenen op verzoek van operationele controlediensten te verlenen, voornamelijk op het gebied van kosten, risico's, tijdschema en contracten met betrekking tot de bouwprojecten van de EIB in Luxemburg. De contractant voor projectcontrolediensten en ondersteuning verstrekt zijn advies en brengt rechtstreeks verslag uit aan de verantwoordelijke operationele afdeling van de EIB. In het kader van de raamovereenkomst kan de PCA worden gevraagd om technische profielen te verstrekken met als doel de capaciteit van de EIB op het gebied van projectbeheer en technische coördinatie van zijn bouwprojecten in Luxemburg op en aan te vullen.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2021/S 169-440974
Aankondiging van een opdracht
01/09/2021 00:00