Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Bankdiensten voor het storten van fondsen in euro
Aanbestedende dienst:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publicatiedatum op TED:
13/07/2021
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
03/09/2021
Status:
Afgesloten
Informatie
AO/001/21
Bankdiensten voor het storten van fondsen in euro
Het Bureau wenst met ten hoogste drie contractanten dienstenovereenkomsten te sluiten voor het verlenen van bankdiensten voor het deponeren van gelden.Het Bureau kan bij elke contractant tussen 20 000 000 en 50 000 000 EUR storten. Er worden geen toezeggingen gedaan met betrekking tot het saldo dat op de zakelijke spaarrekeningen zal worden aangehouden.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Laagste prijs
66112000
ES521
Voorwaarden voor deelname
Punt 6.2.3 Juridische en reglementaire bekwaamheid: de inschrijvers moeten bankinstellingen zijn. De inschrijver verstrekt bij zijn inschrijving een verklaring op erewoord, naar behoren ondertekend en gedateerd door een gemachtigd vertegenwoordiger, waaruit blijkt dat hij over de wettelijke en reglementaire bevoegdheid beschikt om de beroepsactiviteit uit te oefenen die nodig is voor de uitvoering van de opdracht.De contractant aan wie de opdracht wordt gegund, moet vóór de ondertekening van het contract de specifieke machtiging overleggen waaruit zijn juridische en regelgevende bevoegdheid blijkt.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
13/07/2021 00:00
03/09/2021 13:00
06/09/2021 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2021/S 133-352405
Aankondiging van een opdracht
13/07/2021 00:00