Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Onderzoek naar toegang tot essentiële diensten: Bewijsmateriaal uit EU-lidstaten
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Publicatiedatum op TED:
23/07/2021
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
20/09/2021
Status:
Afgesloten
Informatie
EMPL/2021/OP/0014
Onderzoek naar toegang tot essentiële diensten: Bewijsmateriaal uit EU-lidstaten
Doel van dit onderzoek is de bestaande kenniskloof te helpen dichten en meer inzicht te krijgen in de situatie in alle lidstaten voor elk van de zes diensten die zijn opgenomen in beginsel 20 van de Europese pijler van sociale rechten (EPSR) - water, sanitaire voorzieningen, energie, vervoer, financiële diensten en digitale communicatie. De contractant stelt voor elke EU-lidstaat een fiche op over de toegang tot essentiële diensten. Dit fiche moet een overzicht geven van de diensten die in de betrokken lidstaten als essentieel worden beschouwd. De contractant stelt een samenvattend verslag op met een analyse van de situatie op EU-27-niveau en een vergelijking tussen de lidstaten. Op basis van de verzamelde informatie trekken we voor de EU conclusies over de belangrijkste belemmeringen, drijfveren en voorbeelden van goede praktijken en beleidsmaatregelen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Beste prijs-kwaliteitverhouding
400,000.00 EUR
400,000.00 EUR
79315000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
85320000
79315000
79411000
Voorwaarden voor deelname
Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
23/07/2021 00:00
20/09/2021 12:00
21/09/2021 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2021/S 141-371592
Aankondiging van een opdracht
23/07/2021 00:00