Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Achtergrondstudie REACH.
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publicatiedatum op TED:
08/07/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
14/09/2015
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
446/PP/GRO/IMA/15/11818.
Achtergrondstudie REACH.
Overeenkomstig artikel 117, lid 4, van de REACH-verordening, moet de Commissie elke 5 jaar een verslag zenden over de werking van REACH en dit vanaf 1.6.2012. Derhalve is er een wettelijke verplichting voor de Commissie om in 2017 opnieuw een verslag over te leggen. Het volgende verslag van de Commissie moet voortbouwen op de verslagen van de lidstaten en het ECHA (die worden verwacht in de loop van 2015 en 2016), alsook op een aantal specifieke studies die door de Commissie worden opgezet om bijzondere elementen in verband met de tenuitvoerlegging van REACH te beoordelen. Een van de elementen die regelmatig door de Commissie moeten worden gecontroleerd, is de doeltreffendheid en de efficiëntie van REACH met betrekking tot de capaciteit om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van beschikbare gegevens voor risicobeheer voor chemische stoffen en aan de vermindering van de risico’s die chemische stoffen met zich meebrengen. Dit vereist een degelijke statistische analyse op basis van een beproefde methodologie die een vergelijking van resultaten van verschillende tijdstippen mogelijk maakt. Een eerste achtergrondstudie met betrekking tot REACH werd voltooid in 2009; deze studie ontwikkelde een indicatorsysteem inzake risico's en kwaliteit en leverde een eerste „momentopname” op basis van de gegevens die in 2007, vóór de inwerkingtreding van REACH, beschikbaar waren. Een tweede „momentopname” die gebaseerd was op de gegevens die beschikbaar waren na de eerste uiterste termijn voor registratie, werd voltooid in 2012 om bij te dragen aan het algemene verslag betreffende de werking van REACH dat in 2013 gepubliceerd werd (de zogenaamde REACH-evaluatie 2013). Zoals opgemerkt in de REACH-evaluatie 2013, betekende de vergelijking van de in 2009 en 2012 bekomen resultaten een significante verbetering van de kwaliteit van de beschikbare resultaten voor risicobeheer voor geregistreerde chemische stoffen, hetgeen leidde tot een opmerkelijke vermindering van het nominale risico voor dergelijke stoffen. Een derde „momentopname” is nodig om een nieuwe vergelijking van resultaten te bekomen ter ondersteuning van het verslag van de Commissie over de werking van REACH voor 2017. De nieuwe vergelijking van resultaten moet gebaseerd zijn op een studie die een degelijke statistische analyse biedt en die de methodologie die reeds aangenomen was in de eerdere studies toepast op stoffen die geregistreerd zijn vóór de tweede uiterste termijn voor registratie en, in voorkomend geval, op stoffen die zijn opgenomen op de lijst van stoffen die in aanmerking komen of op de lijst van autorisatieplichtige stoffen (bijlage XIV bij REACH).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
08/07/2015 00:00
14/09/2015 23:59
14/09/2015 23:59
24/09/2015 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2015/S 129-236420
Aankondiging van een opdracht
08/07/2015 00:00