Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Onderzoek inzake de analyse, ontwikkeling en test van de unieke identificatiecod...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publicatiedatum op TED:
29/07/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
18/09/2015
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
459/PP/GRO/IMA/15/118319.
Onderzoek inzake de analyse, ontwikkeling en test van de unieke identificatiecode van formules in het kader van de informatie die moet worden ingediend bij antigifcentra overeenkomstig artikel 45, lid 4, van Verordening (EG) nr....
De doelstelling van de dienstenovereenkomst is de Europese Commissie voorzien van tools ter ondersteuning van de ontwikkeling van een elektronische versie van de unieke identificatiecode van formules („Unique Formula Identifier” — UFI) die moet worden gebruikt voor het indienen van informatie over de chemische samenstelling van gevaarlijke mengsels.Deze werkproducten zijn drieledig:i) analyse van de beschikbare opties voor een veilige en eenduidige identificatie van het mengsel in kwestie via de UFI, alsook ontwerp en ontwikkeling van software voor het genereren van de UFI (op basis van een bestaande versie die reeds online beschikbaar is);ii) identificatie van de IT-middelen die nodig zijn om de software op een performante en veilige manier op een website te hosten en onder de verwachte belasting volledig operationeel te houden, alsook om de degelijkheid ervan te testen;iii) identificatie van mogelijke interacties met het geharmoniseerde XML-formaat voor de indiening van gegevens bij antigifcentra en met de databases van nationale/regionale antigifcentra.Bovendien moet het onderzoek begeleiding en handleidingen aanbieden aan gebruikers van de UFI-generator, met bijzondere aandacht voor het mkb.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
29/07/2015 00:00
18/09/2015 23:59
Niet van toepassing
Niet van toepassing
18/09/2015 23:59
25/09/2015 14:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2015/S 144-265084 Aankondiging van een opdracht 29/07/2015 00:00