Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Levering en update van gegevens voor de secties inzake „vereisten” en „interne b...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Publicatiedatum op TED:
11/07/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
11/09/2015
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
Trade15/A3/14.
Levering en update van gegevens voor de secties inzake „vereisten” en „interne belastingen” van de „Export Helpdesk”-website en -database van de Europese Commissie.
Perceel 1: opdracht voor het leveren en updaten van de algemene en specifieke importvereisten van de „Export Helpdesk”-website en -database van het DG Handel.Perceel 2: opdracht voor het leveren en updaten van gegevens inzake interne belastingen van de EU op de „Export Helpdesk”-website en in de database van het DG Handel.De „Export Helpdesk”-website kan worden geraadpleegd op: http://exporthelp.europa.euDe database voor vereisten en interne belastingen is een onderdeel van deze website en is te bereiken via het formulier voor enkelvoudige input onder „My export”.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
11/07/2015 00:00
Niet van toepassing
11/09/2015 16:00
17/09/2015 00:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Opdracht voor het leveren en updaten van gegevens van de sectie algemene en specifieke importvereisten van de „Export Helpdesk”-website en -database van de Europese Commissie
Perceel 1 omvat alle informatie betreffende:a) overzicht van de importprocedures;b) algemene vereisten (met inbegrip van modellen van formulieren die moeten worden gebruikt voor de import van goederen in de EU);c) specifieke vereisten, verklarende teksten en informatie om de verklarende teksten te linken met zowel de achtcijferige CN-codes als het land van oorsprong van het product (met inbegrip van mogelijke uitzonderingen).
Perceel 2
Opdracht voor het leveren en regelmatig updaten van de interne belastingen en accijnzen van de EU van de „Export Helpdesk”-website en -database van de Europese Commissie
De resultaten voor perceel 2 omvatten alle informatie in verband met de binnenlandse belastingen van de EU en de lidstaten:a) een overzicht van binnenlandse belastingen, met inbegrip van de contactgegevens van de bevoegde autoriteit in elke lidstaat en alle andere informatie die bruikbaar wordt geacht voor de gebruikers;b) specifieke binnenlandse belastingen die van toepassing zijn in elk van de lidstaten van de EU voor geïmporteerde goederen, in het bijzonder van landen die handelspartners zijn zoals geïdentificeerd door hun achtcijferige CN-code. Deze gegevens omvatten:i. btw-tarieven;ii. accijnzen en andere heffingen die van toepassing zijn op een aantal producten, bijv. alcoholhoudende dranken, tabaksproducten, producten van minerale oliën;c) voorgestelde ontwerpteksten over belangrijke wijzigingen op het gebied van belasting voor de sectie „What's new” van de „Export Helpdesk”-website moeten in een afzonderlijk document worden ingediend.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2015/S 132-241785
Aankondiging van een opdracht
11/07/2015 00:00