Gegevens van de oproep tot inschrijving

Please note the new closing date is 04/09/2015 at 16:00 and the new opening date is 15/09/2015 at 10:30. This will also be published on 20/08/2015 in OJ No S 160
Titel:
Onderzoek naar de uitbreiding van het NER 300-systeem.
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicatiedatum op TED:
26/06/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
04/09/2015
Status:
Afgesloten
Informatie
CLIMA.C.1/SER/2015/0013.
Onderzoek naar de uitbreiding van het NER 300-systeem.
Het NER 300-programma is een van de grootste financieringssystemen voor de demonstratie van koolstofarme technologieën op commerciële schaal en draagt bij aan de tenuitvoerlegging van een aantal Europese energie- en klimaatbeleidslijnen en -strategieën.De Europese Raad heeft in zijn conclusies inzake het klimaat- en energiebeleidskader voor 2030 gevraagd om „de bestaande NER 300-faciliteit te vernieuwen, ook voor koolstofafvang en -opslag en hernieuwbare energiebronnen, waarbij het toepassingsgebied wordt uitgebreid naar koolstofarme innovatie in de industrie en het aanvangskapitaal wordt verhoogd tot 400 000 000 emissierechten (NER 400) .”De doelstelling van deze aanbesteding is tweeledig. Enerzijds moet de contractant de prestaties van de modaliteiten van het NER 300-besluit analyseren. Anderzijds moet de contractant indien mogelijk vergelijken met alternatieven, waar nodig actualiseringen voorstellen voor de vereisten, deze aanvullen om in overeenstemming te komen met de aanwijzingen van de Europese Raad en een besluit vormen over de beste aanpak wat betreft het uitgebreide NER 300-besluit en de bijbehorende documenten. Dit omvat ook specifieke taken voor het industriële onderdeel van het uitgebreide NER 300-programma.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
26/06/2015 00:00
Niet van toepassing
13/08/2015 16:30
14/08/2015 00:00
04/09/2015 23:59
15/09/2015 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2015/S 160-293152 Rectificatie 20/08/2015 00:00
2015/S 121-219786 Aankondiging van een opdracht 26/06/2015 00:00