Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Betrouwbaar maken van de ruimten voor subverdelers (SDF) van de gebouwen Louise ...
Aanbestedende dienst:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Publicatiedatum op TED:
26/06/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
21/09/2015
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
06D30/2015/M019.
Betrouwbaar maken van de ruimten voor subverdelers (SDF) van de gebouwen Louise Weiss, Salvador de Madariaga, Winston Churchill en Pierre Pflimlin in Straatsburg.
Betrouwbaar maken van de SDF-ruimten („sub-distribution frames” — subverdelers) van de gebouwen Louise Weiss (LOW), Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) en Pierre Pflimlin (PFL) van het Europees Parlement in Straatsburg.Het totale aantal SDF-ruimten, voor alle gebouwen van het Europees Parlement in Straatsburg, bedraagt 88.De ruimten zijn als volgt verdeeld:— gebouw Louise Weiss:toren: 36;voor het publiek toegankelijke gebouwen: 37,— gebouw Winston Churchill: 8,— gebouw Salvador de Madariaga: 4,— gebouw Pierre Pflimlin: 3.De doelstelling van dit project is:— zorgen voor het nodige elektrische vermogen in de SDF-ruimten om de installaties van het directoraat-generaal Innovatie en Technologische Ondersteuning (DG ITEC) te laten werken.Het te leveren elektrische vermogen moet een uitbreidingsmarge van 25 % omvatten, zoals gevraagd door DG ITEC. Er wordt voorzien in een nieuwe verdeling van de voeding uit rimpelstroom en normale/noodstroom van de PDU's van de racks. Op deze nieuwe verdeling wordt geen enkel ander onderdeel aangesloten,— zorgen voor het nodige klimaatregelingsvermogen om de juiste temperatuur te bereiken in de SDF-ruimten overeenkomstig de richtsnoeren van DG ITEC.Bij de klimaatregelingswerkzaamheden moeten inschrijvers zodanig te werk gaan dat de redundante klimaatkasten blijven werken tot aan de inwerkingstelling van de nieuwe hoofdklimaatkasten. Deze werkwijze moet worden omschreven in de technische beschrijving.Indien de 2 klimaatkasten (hoofd- en redundante) moeten worden uitgeschakeld, moeten inschrijvers erop toezien dat de aangewezen temperatuur behouden blijft in de SDF-ruimten waar de werkzaamheden plaatsvinden tijdens stroomonderbrekingen van deze klimaatkasten en dit via eender welk middel dat zij nuttig achten (bijv.: gebruik van tijdelijke mobiele klimaatregelaars).Inschrijvers moeten een persoon aanstellen die moet zorgen voor de dienstverlening tijdens perioden van plenaire zittingen, gedurende de volledige duur van de werkzaamheden.Deze persoon moet onmiddellijk optreden in het geval van technische defecten in de SDF-ruimten waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd om de bedrijfscontinuïteit tijdens de zittingen te waarborgen en moet perfect op de hoogte zijn van de werkzaamheden die het voorwerp van deze opdracht vormen.Inschrijvers zijn verantwoordelijk voor een overzicht van de plannen van alle hoofdstukken en moeten deze plannen overleggen van zodra de opdracht voor uitvoeringsstudies aanvangt.De uitvoeringstermijn van de opdracht bedraagt 374 werkdagen, gerekend vanaf de datum van verzending van de dienstorder en rekening houdend met de intrekking van voorbehouden.
Werken
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
26/06/2015 00:00
Niet van toepassing
21/09/2015 23:59
25/09/2015 00:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2015/S 121-219792 Aankondiging van een opdracht 26/06/2015 00:00