Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Operationele steun voor de activiteiten inzake het toezicht op en de prognose va...
Aanbestedende dienst:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Publicatiedatum op TED:
08/11/2021
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
12/01/2022
Status:
Afgesloten
Informatie
JRC/IPR/2021/OP/1920
Operationele steun voor de activiteiten inzake het toezicht op en de prognose van de opbrengsten van gewassen (MARSOP)
De implementatie van artikel 22 van de horizontale verordening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (EG) (2013) 1306 betreffende de monitoring van de landbouwvoorraden (MARS), JRC.D.5 verschaft DG AGRI tijdige, onafhankelijke en hoogwaardige informatie over de toestand en ontwikkeling van gewassen, met inbegrip van kwantitatieve ramingen van de opbrengsten en productie in de landbouw in de EU en de buurlanden. Deze informatie wordt door DG AGRI gebruikt om voedselzekerheid te waarborgen en voor de besluitvorming op de landbouwmarkten.De operationele diensten ondersteunen de werking en verdere ontwikkeling van het MARS-systeem voor de prognose van de opbrengst van gewassen (MCYFS) in het hart van de activiteiten voor gewasmonitoring van het JRC.Voor de huidige aanbesteding zijn de operationele diensten voor het MARS-systeem voor de prognose van de opbrengst van gewassen (MCYFS) in drie verschillende percelen verdeeld.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
3
Kaderovereenkomst
7500000.00 EUR
77100000
Voorwaarden voor deelname
Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
08/11/2021 00:00
12/01/2022 16:00
13/01/2022 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Verwerving en verwerking van agrometeorologische inlichtingen
Verwerving en verwerking van agrometeorologische inlichtingen.
Perceel 2
Verwerving en verwerking van satellietgegevens
Verwerving en verwerking van satellietgegevens.
Perceel 3
Verwerking en visualisatie van agronomische informatie van gewasmodellen en statistieken
Verwerking en visualisatie van agronomische informatie van gewasmodellen en statistieken.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2021/S 230-601957
Rectificatie
26/11/2021 00:00
2021/S 216-567409
Aankondiging van een opdracht
08/11/2021 00:00
Gerelateerde aanbesteding
Referentienummer van de inschrijving Titel Type aankondiging
JRC/IPR/2021/OP/1920-PIN
Operationele steun voor de activiteiten inzake het toezicht op en de prognose va...
Vooraankondiging