Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Interinstitutionele meervoudige raamovereenkomst ter ondersteuning van activitei...
Aanbestedende dienst:
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
Publicatiedatum op TED:
25/01/2022
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
08/03/2022
Status:
Afgesloten
Informatie
CINEA/2021/OP/0011
Interinstitutionele meervoudige raamovereenkomst ter ondersteuning van activiteiten in verband met betere regelgeving, met heropening van mededinging
Raamovereenkomst ter ondersteuning van activiteiten in verband met betere regelgeving in twee percelen:— perceel 1: duurzame visserij en aquacultuur, met uitzondering van partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij (SFPA's);— perceel 2: duurzame blauwe economie en maritieme aangelegenheden.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
2
Kaderovereenkomst
14800000.00 EUR
79410000
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
25/01/2022 00:00
08/03/2022 15:00
09/03/2022 10:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Duurzame visserij en aquacultuur, exclusief partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij (SFPA's)
Raamovereenkomst ter ondersteuning van activiteiten in verband met betere regelgeving met betrekking tot duurzame visserij en aquacultuur, met uitzondering van partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij (SFPA's).
Perceel 2
Duurzame blauwe economie en maritieme aangelegenheden
Raamovereenkomst ter ondersteuning van activiteiten in verband met betere regelgeving met betrekking tot duurzame blauwe economie en maritieme aangelegenheden.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2022/S 017-039594
Aankondiging van een opdracht
25/01/2022 00:00