Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Verstrekking van scheeps- en bedrijfsgegevens aan de Equasis-database
Aanbestedende dienst:
European Maritime Safety Agency
Publicatiedatum op TED:
11/10/2021
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
10/11/2021
Status:
Afgesloten
Informatie
EMSA/OP/23/2021
Verstrekking van scheeps- en bedrijfsgegevens aan de Equasis-database
De opdracht behelst de verstrekking van regelmatige updates van scheeps- en bedrijfsgerelateerde informatie in elektronisch formaat voor niet-commercieel gebruik. Meer informatie is beschikbaar in de gepubliceerde aanbestedingsstukken.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
2
Kaderovereenkomst
995,000.00 EUR
72300000
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
11/10/2021 00:00
10/11/2021 16:00
12/11/2021 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Verstrekking van scheeps- en bedrijfsgegevens aan de Equasis-database — Perceel 1: scheepsgegevens
De voor perceel 1 aangekochte gegevens hebben betrekking op alle zichzelf voortstuwende zeegaande koopvaardijschepen en vissersvaartuigen die voorzien zijn van een IMO-nummer overeenkomstig de verplichte en vrijwillige IMO-nummeringsregeling.
Perceel 2
Verstrekking van scheeps- en bedrijfsgegevens aan de Equasis-database – Perceel 2: bedrijfsgegevens
De voor perceel 2 aangekochte gegevens betreffen alle ondernemingen die enige relatie hebben (bijv. scheeps- of ISM-managers, eigenaars enz.) met de schepen die binnen het toepassingsgebied van perceel 1 vallen.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2021/S 197-512506
Aankondiging van een opdracht
11/10/2021 00:00