Gegevens van de oproep tot inschrijving

NEW TIME LIMIT FOR RECEIPT OF TENDERS: 8/9/2015. A corrigendum will be published in TED. - 18/08/2015: Two new annexes n. 5 (Financial bid :scenario 1 and scenario 2) are now available. 28/08/2015 Important clarifications about the financial offer have been given in question/answer n. 23
Titel:
Raamovereenkomst inzake internationale beleidssamenwerking op het gebied van ind...
Aanbestedende dienst:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Publicatiedatum op TED:
09/07/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
08/09/2015
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
EASME/COSME/2015/006
Raamovereenkomst inzake internationale beleidssamenwerking op het gebied van industrie en het mkb.
Het Easme wil een raamovereenkomst sluiten volgens het cascadesysteem met de 4 inschrijvers met de hoogste scores, betreffende de samenwerking met niet-EU-landen op de bevoegdheidsgebieden van het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf met inbegrip van samenwerking inzake regelgeving, grondstoffen, ruimte/GNSS, toerisme, overheidsopdrachten enz.De oproep tot inschrijving beoogt de selectie van een contractant die in staat is om een aantal mandagen externe deskundige capaciteit te verstrekken die via specifieke dienstverzoeken wordt aangevraagd. De gedetailleerde inhoud en begroting van de specifieke overeenkomsten worden bepaald vóór het sluiten ervan. De dienstverzoeken moeten de precieze aard van het uit te voeren werk vermelden, d.w.z. de aard van de analyse, organisatie van evenementen, arbeidsregelingen, met inbegrip van de middelen die zullen worden toegewezen, exacte duur, evenals het vereiste formaat voor verslaglegging enz.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
09/07/2015 00:00
Niet van toepassing
08/09/2015 23:59
15/09/2015 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2015/S 159-291559
Rectificatie
19/08/2015 00:00
2015/S 133-244604
Rectificatie
14/07/2015 00:00
2015/S 130-238687
Aankondiging van een opdracht
09/07/2015 00:00