Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Ontwikkeling van routekaarten voor actie inzake: a) bevordering van de milieuris...
Aanbestedende dienst:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publicatiedatum op TED:
12/10/2021
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
18/01/2022
Status:
Afgesloten
Informatie
OC/EFSA/ED/2021/01
Ontwikkeling van routekaarten voor actie inzake: a) bevordering van de milieurisicobeoordeling van chemische stoffen voor bestuivende insecten; b) toepassing van OMICS en bio-informaticabenaderingen
Het doel van deze aanbestedingsprocedure is het sluiten van twee directe overeenkomsten voor de uitvoering van specifieke taken gedurende een duidelijk omschreven periode, zoals beschreven in deze aanbestedingsstukken, voor:(a) de verbetering van de milieurisicobeoordeling van chemische stoffen voor bestuivende insecten;(b) de toepassing van OMICS en bio-informaticabenaderingen: naar de risicobeoordeling van de volgende generatie.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
2
Overheidsopdracht
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
1,000,000.00 EUR
73110000
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
12/10/2021 00:00
18/01/2022 14:30
19/01/2022 14:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Ontwikkeling van routekaarten voor actie ter bevordering van de milieurisicobeoordeling van chemische stoffen voor bestuivende insecten
De belangrijkste doelstelling van de routekaart voor actie voor dit perceel is recente relevante ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en risicobeoordeling te signaleren die mogelijk in aanmerking moeten worden genomen bij de uitvoering van milieurisicobeoordelingen (Environmental Risk Assessments, ERA's) van chemische bestrijdingsmiddelen voor bestuivende insecten.In de routekaart moeten ook de relevante behoeften inzake de ontwikkeling van de ERA voor bestuivende insecten worden aangegeven waarvoor aanvullende onderzoek nodig is. Deze informatie moet relevant zijn voor de consolidatie, actualisering en harmonisatie van de methodologieën voor de ERA van chemische bestrijdingsmiddelen voor bestuivende insecten en voor de ontwikkeling en implementatie van een systeemgebaseerde aanpak voor milieurisicobeoordelingen voor bestuivende insecten.
Perceel 2
Ontwikkeling van routekaarten voor actie inzake de toepassing van OMICS en bio-informaticabenaderingen: Naar een volgende generatie risicobeoordeling
De belangrijkste doelstelling van de routekaart voor dit perceel is de vaststelling van de prioriteiten van de EFSA voor de brede integratie van de OMICS en aanverwante bio-informaticabenaderingen in de wetenschappelijke voedselregelgeving (tegen 2030) ter ondersteuning van de overgang naar risicobeoordeling van de volgende generatie. De bevordering van dit thema bevordert ook de implementatie van de EFSA-strategie 2021-2027.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2021/S 237-623056
Rectificatie
07/12/2021 00:00
2021/S 198-515279
Aankondiging van een opdracht
12/10/2021 00:00