Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Raamovereenkomst voor de verlening van bedrijfsadvies en deskundigheid met betre...
Aanbestedende dienst:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Publicatiedatum op TED:
14/10/2021
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
29/11/2021
Status:
Afgesloten
Informatie
Frontex/2021/OP/597/AH
Raamovereenkomst voor de verlening van bedrijfsadvies en deskundigheid met betrekking tot EUROSUR
Het voorwerp van de opdracht is de verlening van bedrijfsadvies en deskundigheid met betrekking tot UROSUR, zoals beschreven in de aanbestedingsstukken (bijlage II).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
Beste prijs-kwaliteitverhouding
6,000,000.00 EUR
6,000,000.00 EUR
79000000
PL911
Voorwaarden voor deelname
Vereiste: de inschrijver moet aantonen dat hij volgens de nationale wetgeving bevoegd is om de opdracht uit te voeren.Vereist bewijs: een kopie van een officieel document (bedrijfsregister, staatsblad enz.) waaruit blijkt dat de inschrijver reeds als een erkende rechtspersoon is gevestigd en ingeschreven is in een relevant beroeps- of handelsregister.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
14/10/2021 00:00
29/11/2021 16:00
30/11/2021 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2021/S 218-572786
Rectificatie
10/11/2021 00:00
2021/S 200-520700
Aankondiging van een opdracht
14/10/2021 00:00