Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Onderzoek naar een productindelingssysteem in het kader van de informatie die mo...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Publicatiedatum op TED:
06/08/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
25/09/2015
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
447/PP/GRO/IMA/15/1171.
Onderzoek naar een productindelingssysteem in het kader van de informatie die moet worden ingediend bij antigifcentra overeenkomstig artikel 45, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad...
De doelstelling van de dienstenovereenkomst is de Europese Commissie voorzien van tools ter ondersteuning van de ontwikkeling van een Europees productindelingssysteem (hierna „het indelingssysteem” genoemd) dat moet worden gebruikt voor het indienen van informatie over de chemische samenstelling van gevaarlijke mengsels.De verwachte werkproducten zijn drieledig:i) analyse van bestaande productindelingssystemen in EU-lidstaten en de geschiktheid daarvan voor de indiening van informatie overeenkomstig artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad (hierna „de CLP-verordening” genoemd);ii) ontwerp en ontwikkeling van een Europees indelingssysteem op basis van de bestaande systemen, met inbegrip van omrekeningstabellen voor de bestaande systemen;iii) identificatie van werkprocedures voor onderhoud en regelmatige updates van het Europese indelingssysteem in het kader van de indiening van informatie aan aangewezen instanties.Bovendien moet het onderzoek richtsnoeren en handleidingen voor het gebruik van het indelingssysteem uitwerken, met bijzondere aandacht voor het mkb.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
06/08/2015 00:00
25/09/2015 23:59
25/09/2015 23:59
02/10/2015 16:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2015/S 150-276551
Aankondiging van een opdracht
06/08/2015 00:00