Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
15.ESI.OP.067 Fotonicatechnologieën met betrekking tot radiofrequenties.
Aanbestedende dienst:
European Defence Agency (EDA)
Publicatiedatum op TED:
29/07/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
19/10/2015
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
15.ESI.OP.067.
15.ESI.OP.067 Fotonicatechnologieën met betrekking tot radiofrequenties.
De doelstellingen zijn: de stand van de techniek onderzoeken op het gebied van fotonica met betrekking tot radiofrequenties en aanverwante optische analoog-digitaalomzetters; het niveau van technologische paraatheid („Technology Readiness Level” — TRL) vaststellen dat nu en in de nabije toekomst haalbaar is, evenals de beschikbaarheid van de betrokken technologie; het potentiële stappenplan, de gevolgen en de voordelen analyseren van de integratie ervan in sensorsystemen op militair gebied; dieper ingaan op het werk dat moet worden uitgevoerd om een hoger TRL te bereiken en de beschikbaarheid van deze technologie in Europa te bewerkstelligen. De laatste doelstelling van het onderzoek bestaat erin om tevens de acties te identificeren waar activiteiten voor nodig zijn inzake onderzoek en technologie voor defensie, evenals de benodigde investeringen op korte, middellange en lange termijn (tot 15 jaar).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
29/07/2015 00:00
Niet van toepassing
19/10/2015 17:00
20/10/2015 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2015/S 182-328515
Rectificatie
19/09/2015 00:00
2015/S 144-265069
Aankondiging van een opdracht
29/07/2015 00:00