Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Opleiding inzake leiderschap en management
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
29/11/2021
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
31/01/2022
Status:
Afgesloten
Informatie
CFT-1643
Opleiding inzake leiderschap en management
De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is het ondertekenen van meervoudige raamovereenkomsten (volgens het cascadesysteem) voor het verzorgen van leerervaringen op het gebied van leiderschap en management voor personeelsleden van de EIB. Deze ervaringen moeten worden gebaseerd op een nieuw leiderschapsmodel dat onlangs door de hoogste leiding van de EIB is goedgekeurd. Zij zullen de huidige programma's dus vervangen. De gevraagde diensten zijn als volgt in drie percelen verdeeld:— perceel 1: basisopleiding inzake leiderschap en management,— perceel 2: gevorderde opleiding inzake leiderschap en management,— perceel 3: opleiding inzake leiderschap voor kaderleden.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
3
Kaderovereenkomst
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
5,000,000.00 EUR
80500000
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
29/11/2021 00:00
31/01/2022 15:00
01/02/2022 15:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Basisopleiding inzake leiderschap en management
Programma "Grondslagen voor leiderschap en management": de in het kader van dit perceel verleende diensten hebben betrekking op opleiding met het oog op de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van het managen van andere mensen en de overgang van een functie als specialist naar een functie als teamleader.
Perceel 2
Gevorderde opleiding inzake leiderschap en management
Gevorderde opleiding inzake leiderschap en management: de in het kader van dit perceel verleende diensten moeten managers helpen om leiders te worden.
Perceel 3
Opleiding inzake leiderschap voor kaderleden
Opleiding inzake leiderschap voor kaderleden: de in het kader van dit perceel verleende diensten hebben betrekking op de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van leidingssystemen en complexiteit, strategie en visie, evenals leiderschapstransitie.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2021/S 250-658610
Rectificatie
24/12/2021 00:00
2021/S 231-607498
Aankondiging van een opdracht
29/11/2021 00:00