Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Beleid inzake efficiënt gebruik van hulpbronnen voor de beperking van klimaatver...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicatiedatum op TED:
09/06/2012
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
20/07/2012
Status:
Afgesloten
Informatie
CLIMA.A.4/ETU/2012/0016
Beleid inzake efficiënt gebruik van hulpbronnen voor de beperking van klimaatverandering in verband met bodemgebruik.
Doel van het onderzoek is het aanbevelen van een beleidskader dat geschikt is om de vermindering van broeikasgasemissies in verband met bodemgebruik te optimaliseren en om tegelijkertijd koolstofvastlegging te maximaliseren. Dit moet gebeuren door 4 grote beperkingsmogelijkheden op een samenhangende en consistente manier te promoten, terwijl negatieve overloopeffecten worden voorkomen. Deze 4 mogelijkheden impliceren het gebruik van de bodem voor de productie van biomassa ter vervanging van fossiele energie, de vervanging van materialen/producten in verband met geoogste houtproducten en andere biomaterialen/biochemicaliën, en het bodemgebruik op een zodanige wijze dat de globale voorraden terrestrische koolstof in de bodem, boven- en ondergrondse levende biomassa en strooisel/dood organisch materiaal worden verhoogd. De daadwerkelijke uitvoering van het beleidskader is gepland voor de periode tot 2030.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
09/06/2012 00:00
Niet van toepassing
20/07/2012 23:59
31/07/2012 00:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2012/S 109-180454
Aankondiging van een opdracht
09/06/2012 00:00