Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Raamovereenkomst COM 2015.
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG International Cooperation and Development (DEVCO)
Publicatiedatum op TED:
19/08/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
26/10/2015
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
EuropeAid/137211/DH/SER/Multi.
Raamovereenkomst COM 2015.
Meervoudige raamovereenkomst voor kortetermijnopdrachten inzake evaluatie, communicatie en de organisatie van evenementen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Deze raamovereenkomst wordt afgesloten met meerdere ondernemers voor 2 jaar en is eenmaal verlengbaar met maximaal 2 jaar.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
19/08/2015 00:00
Niet van toepassing
19/10/2015 23:59
Niet van toepassing
26/10/2015 23:59
04/11/2015 14:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Evaluatie Evaluaties van geografische (regio's/landen) samenwerkingsstrategieën en -programma's; thematische evaluaties in meerdere landen; evaluaties van geselecteerde beleidskwesties en steunmodaliteiten, in het bijzonder activiteiten voor begrotingssteun. Ondersteuning van de verspreiding van de resultaten: getrokken lessen en aanbevelingen op basis van de evaluatie, steun bij de ontwikkeling van geschikte methodologische benaderingen en hulpmiddelen voor de evaluatie.De evaluaties moeten wereldwijde EU-strategieën bestrijken en vereisen een gedegen kennis van de EU-methodologie voor evaluaties, alsook van de OESO/DAC-benadering van de evaluatie van activiteiten voor begrotingssteun. Beide zijn online beschikbaar op: http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-approach-and-methodology_en
Perceel 2 Communicatie Dit perceel betreft communicatieactiviteiten, in het bijzonder bewustmakingscampagnes, socialemediadiensten, de ontwikkeling van nieuwe of bestaande websites en databases, evenals communicatie- en zichtbaarheidsstrategieën. Deze activiteiten kunnen plaatsvinden in de begunstigde landen van internationale samenwerking of externe steun.
Perceel 3 Organisatie van evenementen Dit omvat de logistieke organisatie van evenementen die binnen of buiten de Europese Unie kunnen plaatsvinden. De evenementen worden voornamelijk georganiseerd in het kader van de tenuitvoerlegging van internationale samenwerking of externe steun en kunnen de volgende diensten vereisen: vervoer van deelnemers, reservering van hotelkamers en conferentiezalen, tolken, catering, bewustmakingsactiviteiten enz.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2015/S 198-358450 Rectificatie 13/10/2015 00:00
2015/S 159-291592 Aankondiging van een opdracht 19/08/2015 00:00