Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Statistische diensten in verband met prijsstatistieken voor onroerend goed
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG EUROSTAT
Publicatiedatum op TED:
07/02/2022
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
21/03/2022
Status:
Afgesloten
Informatie
ESTAT/LUX/2021/OP/0021
Statistische diensten in verband met prijsstatistieken voor onroerend goed
De contractant zal ESTAT voornamelijk ondersteunen bij het onderzoek van op het webgebaseerde bronnen van statistieken over vastgoedprijzen en bij het verzamelen van gegevens die moeten worden geanalyseerd met het oog op de samenstelling van prijsindexcijfers, en zal ondersteuning bieden bij de opstelling van een handleiding over indicatoren voor commercieel vastgoed. De verbetering van de vastgoedstatistieken is een project met hoge prioriteit, waarvoor zeer gespecialiseerde diensten nodig zijn. De resultaten zijn van zeer gevoelige aard, aangezien ze betrekking hebben op beleidsbehoeften op Europees niveau die van zeer groot belang zijn (met name de DG's van de Europese Commissie, de ECB en het Europees Comité voor systeemrisico's).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
2
Overheidsopdracht
410000.00 EUR
79330000
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
07/02/2022 00:00
21/03/2022 16:00
23/03/2022 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Opstellen van maandelijkse indexcijfers van de huizenprijzen op basis van webgegevens
Opstellen van maandelijkse indexcijfers van de huizenprijzen op basis van webgegevens.
Perceel 2
Ondersteuning bij de handleiding inzake commerciële vastgoedindicatoren
Ondersteuning bij de handleiding inzake commerciële vastgoedindicatoren.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2022/S 026-065038
Aankondiging van een opdracht
07/02/2022 00:00