Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Water voor burgers - bijstand bij de beleidsactiviteiten van de Commissie op het...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicatiedatum op TED:
21/07/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
15/09/2015
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
ENV.C.2/FRA/2015/0032.
Water voor burgers - bijstand bij de beleidsactiviteiten van de Commissie op het gebied van de Zwemwaterrichtlijn, de Drinkwaterrichtlijn en de Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater.
Raamovereenkomst „Water voor burgers” voor bijstand bij de tenuitvoerlegging van de richtlijnen met betrekking tot de waterindustrie, met inbegrip van de Zwemwaterrichtlijn (Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad), de Drinkwaterrichtlijn (Richtlijn 98/83/EG van de Raad) en de Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (Richtlijn 91/271/EEG van de Raad).Dit omvat regelmatige verslaglegging, casestudy's ter waarborging van technische en wetenschappelijke ondersteuning, beoordelingen over aspecten inzake tenuitvoerlegging of beleidsherziening, regelmatige bijeenkomsten en, in voorkomend geval, inbreukprocedures. In het kader van de taken die onder deze opdracht worden uitgevoerd, moet tevens worden gewaarborgd dat de tenuitvoerlegging van de 3 richtlijnen enerzijds voldoet aan de doelstellingen en anderzijds de nieuwe elementen invoert die worden beschreven in de Uitvoeringsmededeling van de Commissie (COM(2012) 95 final) van 7.3.2012.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
21/07/2015 00:00
Niet van toepassing
15/09/2015 16:00
29/09/2015 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2015/S 138-253767
Aankondiging van een opdracht
21/07/2015 00:00