Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie wykonalności dotyczące wirtualnego obserwatorium turystyki.
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Data publikacji w witrynie TED:
20/05/2011
Termin nadsyłania ofert:
26/08/2011
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
ENTR/11/88
Badanie wykonalności dotyczące wirtualnego obserwatorium turystyki.
W ramach analizy należy zbadać możliwość stworzenia wirtualnego obserwatorium turystyki. Powinna ona obejmować stworzenie zbioru aktualnych i wiarygodnych danych, obejmującego główne działania w sektorze turystyki, opracowanie odpowiednich wskaźników, ocenę istniejących źródeł danych, dostępności i rzetelności ich danych, a także zaproponować konkretne działania, które powinno podjąć obserwatorium w celu wypełnienia ewentualnych luk. Działania obserwatorium powinny również obejmować składanie regularnych sprawozdań na temat ostatnich wydarzeń i trendów, przeprowadzanie analiz polityki krajowej, opracowywanie nowych wniosków dotyczących polityki, określanie odpowiednich dokumentów dotyczących polityki i proponowanie kierunków przyszłych badań i analiz politycznych. Ponadto w ramach badania należy przeprowadzić ocenę trwałości obserwatorium i możliwości zlecenia zadań związanych z jego prowadzeniem usługodawcom zewnętrznym, po jego utworzeniu i zarządzaniu jego działalnością przez Komisję przez początkowy na okres 3 lat.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
20/05/2011 00:00
26/08/2011 23:59
26/08/2011 23:59
05/09/2011 00:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2011/S 97-158341
Ogłoszenie o zamówieniu
20/05/2011 00:00