Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Ocena ex post programów polityki spójności na lata 2014–2020 finansowanych przez...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Data publikacji w witrynie TED:
17/02/2022
Termin nadsyłania ofert:
31/03/2022
Status:
Zamknięte
Informacja
REGIO/2022/OP/0006
Ocena ex post programów polityki spójności na lata 2014–2020 finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Fundusz Spójności (FS). Pakiet roboczy 1: Sprawozdanie podsumowujące (2021CE160AT153)
Celem niniejszej oceny jest ocena osiągnięć programów EFRR i FS. Przedstawi ona ustalenia dotyczące programów operacyjnych finansowanych w okresie obowiązywania programu w latach 2014-2020 we wszystkich państwach członkowskich. W ramach oceny zostanie zbadana skuteczność, wydajność i wpływ inwestycji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w okresie 2014–20, ich spójność z innymi politykami, ich adekwatność oraz wartość dodana UE. Celem oceny będzie określenie czynników przyczyniających się do sukcesu lub niepowodzenia tych inwestycji w różnych warunkach społeczno-gospodarczych oraz dobrych praktyk i ich wkładu we wzrost, zrównoważony rozwój i tworzenie miejsc pracy.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
1500000.00 EUR
1500000.00 EUR
79000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79000000
79419000
79400000
79410000
Warunki udziału
Zob. dokumenty zamówienia dostępne pod adresem podanym w sekcji I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
17/02/2022 00:00
31/03/2022 16:00
01/04/2022 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2022/S 034-086203
Ogłoszenie o zamówieniu
17/02/2022 00:00