Szczegóły ogłoszenia o przetargu

19/10/2015: new submissiion deadline is 20/11/2015. 16/10/2015: The IP Rights provisions have been revised in the TS and in the draft contract. A new paragraph has been revised also in the Tender Specifications (pg. 17). The revised documents have been published.
Tytuł:
Identyfikowanie bodźców dla innowacji w warunkach gospodarek wschodzących
Instytucja zamawiająca:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Data publikacji w witrynie TED:
25/08/2015
Termin nadsyłania ofert:
20/11/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
EASME/H2020/2015/022.
Identyfikowanie bodźców dla innowacji w warunkach gospodarek wschodzących
EASME zamierza zawrzeć umowę o usługi, których celem jest zapewnienie dla Unii Europejskiej zestawu narzędzi umożliwiających agencjom promocji handlu i innowacji świadczenie lepszych usług na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw chcących wykorzystać szanse rozwoju poprzez zaangażowanie na rynkach wschodzących za pomocą ukierunkowanych działań w zakresie innowacji.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
25/08/2015 00:00
Nie dotyczy
20/11/2015 23:59
27/11/2015 10:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Środowisko dokształcania w celu rozwoju świadomości komunikacji międzykulturowej w biznesie oraz kulturowego wymiaru rynków gospodarek wschodzących
Celem części 1 jest samoocena i kształtowanie świadomości w europejskich MŚP oraz zapewnienie podstawowych informacji na temat komunikacji międzykulturowej i szczegółowych informacji na temat kultury biznesowej w różnych kręgach kulturowych. Z opracowanego narzędzia samooceny skorzystają poszczególni pracownicy lub kadra zarządzająca przedsiębiorstw. Pozwoli ono przygotować się pracownikom/przedsiębiorstwu do działalności na rynkach gospodarek wschodzących. Dzięki temu pracownicy, którzy będą mieli kontakt z partnerami biznesowymi, przyszłymi klientami lub konsumentami na tych rynkach, zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę umożliwiającą im rozpoznawanie wymiaru kulturowego w aspekcie rynkowym i w osobistych kontaktach oraz reagowanie w odpowiedni sposób.
Część 2
Identyfikowanie, zrozumienie i interpretowanie kulturowego wymiaru i specyficznych potrzeb rynków wschodzących w warunkach „in situ ” rynku wschodzącego
Celem części 2 jest tymczasowe umieszczenie decydentów MŚP, wraz z asystą, w rzeczywistych warunkach rynku wschodzącego w celu zidentyfikowania bodźców dla działalności przedsiębiorstwa w zakresie innowacji. Oferowana usługa jest przeznaczona dla menedżerów MŚP uprawnionych do podejmowania lub przygotowywania decyzji dotyczących strategicznego kierunku działalności przedsiębiorstwa w zakresie innowacji.
Część 3
Pomoc we współpracy „ex situ” służącej tworzeniu nowych łańcuchów wartości w gospodarkach wschodzących
Celem części 3 jest praktyczne wykorzystanie uzyskanej wiedzy o rynku w projektach w zakresie innowacji lub projektach inwestycyjnych poprzez zaangażowanie współpracowników/wiodących użytkowników/partnerów biznesowych w przygotowywanie konkretnych projektów na potrzeby nowych łańcuchów wartości. Oferowana usługa przeznaczona jest dla kadry zarządzającej lub wysokich rangą ekspertów, którzy przygotowują konkretne projekty w zakresie innowacji.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 202-365033
Sprostowanie
17/10/2015 00:00
2015/S 163-297795
Ogłoszenie o zamówieniu
25/08/2015 00:00