Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zakup usług dostarczania dokumentów
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
13/08/2015
Termin nadsyłania ofert:
21/09/2015
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
»OC/EFSA/AMU-library/2015/01 — Indkøb af dokumentlevering«.
Zakup usług dostarczania dokumentów
— Zapewnienie szerokiego zakresu publikacji, głównie związanych z dziedzinami nauki [tematyka naukowa, techniczna, medyczna (STM)] oraz w małym stopniu z kwestiami prawnymi/informatycznymi/dotyczącymi zarządzania. Przedmiotowe dokumenty mogą obejmować: artykuły (z szerokiego zakresu czasopism naukowych, w tym dokumenty zeskanowane z źródeł istniejących tylko w formie papierowej) oraz rozdziały książek z opublikowanej literatury; artykuły i rozdziały książek od rzadkich wydawców; szarą literaturę, taką jak sprawozdania naukowe i techniczne, procedury; prace doktorskie; profile toksyczności BIBRA; dokumenty ISO, UN-ISO, UNI-EN-ISO. Dokumenty te muszą być dostarczane w formie elektronicznej; preferowanym formatem jest PDF.— Zapewnienie sieciowego interfejsu (hostowanego przez serwer dostawcy), do którego personel naukowy EFSA (ok. 250 pracowników) będzie mógł uzyskać dostęp poprzez osobisty profil w celu przeglądania bibliograficznej bazy danych dostawcy (połączonej z witrynami internetowymi i bazami danych wydawców) i zamawiania artykułów.— Wysoki poziom obsługi klienta w celu zapewnienia EFSA pomocy w zakresie kwestii administracyjnych i technicznych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
13/08/2015 00:00
Nie dotyczy
21/09/2015 23:59
Nie dotyczy
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 155-285179 Ogłoszenie o zamówieniu 13/08/2015 00:00