Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wdrożenie multiomiki i międzygatunkowego przepływu pracy w celu określenia ludzk...
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
28/03/2022
Termin nadsyłania ofert:
15/06/2022
Status:
Zamknięte
Informacja
OC/EFSA/IDATA/2022/01
Wdrożenie multiomiki i międzygatunkowego przepływu pracy w celu określenia ludzkich punktów odniesienia i wartości progowych bezpiecznych dla zdrowia (HBGV) na podstawie ilościowych danych in vitro
Nadrzędnym celem projektu jest zdefiniowanie, zatwierdzenie i zastosowanie znormalizowanego przepływu pracy (eksperymentalnego i obliczeniowego) w celu uzyskania wiarygodnych ludzkich punktów odniesienia i wartości HBGV przy użyciu najnowocześniejszych metod in-vitro, a mianowicie platform narząd-na-czipie (OoC) i wielu omicznych punktów końcowych (transkryptomika, metabolomika, epigenomika).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
2
Zamówienie publiczne
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
3,250,000.00 EUR
73000000
Warunki udziału
Jak określono w dokumentacji przetargowej.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
28/03/2022 00:00
15/06/2022 14:30
16/06/2022 14:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Wdrożenie wieloOMICsowego i międzygatunkowego przepływu pracy (cel 1)
• Cel 1: Wdrożenie wieloOMICsowego i międzygatunkowego przepływu pracy W etapie pierwszym zostanie wybrany zestaw substancji bogatych w dane (6 do 12 związków), które zostaną wykorzystane do szeroko zakrojonych badań toksykologicznych opartych na metodzie narząd-na-czipie i profilowaniu multiomicznym (transkryptomika, epigenomika, metabolomika). Wybrane substancje będą obejmować istniejące zagrożenia w żywności/paszach oraz związki/składniki pokarmowe z pozytywnymi oświadczeniami zdrowotnymi (np. resweratrol, stosowany do weryfikacji możliwości zastosowania OMIC w ocenie korzystnych skutków żywieniowych). Projekt eksperymentalny będzie w dużej mierze oparty na procedurach ustanowionych w unijnym systemie zarządzania ryzykiem.
Część 2
Część 2 – Zakłócenie składu chemicznego przetworzonych danych OMICS w CTD (cel 2)
• Cel 2: Zakłócenie grupy chemicznej z przetworzonych danych OMICS w porównawczej bazie danych toksykogenomicznych (CTD).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2022/S 061-159288
Ogłoszenie o zamówieniu
28/03/2022 00:00